Podatki

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1 października oraz pozostałe zmiany i problemy VAT 2020.

26 października 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT. Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM:

1. ZMIANY - SLIM VAT - zapowiedź MF nowych zmian w VAT

 • Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Korzyści finansowe

2. Jednolity Plik Kontrolny - zasady ogólne

 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Zastosowanie JPK_VAT
 • Co będzie zawierać JPK_VAT
 • Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
 • Rozliczenia kwartalne
 • Co zyskuje podatnik dzięki JPK_VAT
 • Pozostałe deklaracje VAT (VAT-8, VAT-9M) - co z nowym JPK?
 • Status przedsiębiorcy a nowy JPK_VAT
 • Okres wejścia w życie nowego JPK_VAT dla przedsiębiorcy

3. JPK_VAT z deklaracją - ważne zmiany od 1 października 2020

 • Podstawy prawne wprowadzonych zmian
 • Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Nagłówek dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • SPRZEDAŻ - Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • ZAKUP - Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura elementu deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Nagłówek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Pozycje szczegółowe deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_62 oraz pola P_ORDZU
 • Ewidencja i deklaracja bez wpisów tzw. “zerowa”
 • Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K
 • Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12

4. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

5. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym

 • Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
 • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

6. TEMAT NA CZASIE - Odliczanie VAT z tytułu wydatków związanych z samochodami - aktualne problemy praktyczne

 • Czy dealer samochodowy może odliczyć 100% VAT od nabycia auta demonstracyjnego
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od zakupu miejsc postojowych
 • Czy odliczymy pełny VAT za usługę przewozu samochodu na lawecie
 • Czy ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą również wydatków związanych ze sprzedażą samochodu
 • Czy wyrażenie zgody pracownikowi na parkowanie samochodu poza siedzibą firmy pozbawia pracodawcę prawa do odliczenia 100% VAT
 • Czy ewidencja przebiegu pojazdu wygenerowana z aplikacji GPS spełnia warunki ustawowe
 • Od kiedy odliczymy pełny VAT w przypadku opóźnień w wykonaniu badania technicznego
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od wykupionego z leasingu samochodu, który jest przeznaczony do sprzedaży
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od wydatków samochodowych, gdy wynajmujemy samochód pracownikowi
 • Czy sposób użytkowania samochodu podczas zawieszenia działalności wpływa na prawo do odliczania VAT od wydatków samochodowych
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT za naprawę samochodu, gdy fakturę w całości opłacił ubezpieczyciel
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od samochodu przekazywanego na nagrodę

7. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:

TRANSAKCJE POLSKIE

 • Kiedy można dokonać kompensaty, gdy faktura ma oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"
 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu kampera, który będzie wykorzystywany do podróży służbowych
 • Czy ponowne dokonanie płatności z zastosowaniem MPP wyłącza ryzyko sankcji
 • Co grozi za pomyłkę formalną w komunikacie przelewu w mechanizmie podzielonej płatności?
 • Czy długotrwałe zawieszenie działalności gospodarczej oznacza konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego?
 • W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę
 • Jak udokumentować sprzedaż, gdy zapłata zaliczki i dostawa miały miejsce w tym samym miesiącu
 • Jak rozliczyć zaliczki, gdy powierzchnia budynku przekracza limit dla budownictwa społecznego

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

 • Jak rozliczyć nieodpłatne nabycie reklamy w mediach społecznościowych w innym kraju unijnym
 • Jak pośrednicy w dostawach w ramach UE rozliczają VAT po zmianach
 • Jak rozliczyć zakup e-booków od unijnego sprzedawcy
 • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
 • Jaki kurs waluty zastosować, gdy wystawimy zbiorczą fakturę korygującą w związku z udzieleniem rabatu
 • Jak rozliczyć pożyczkę od zagranicznej spółki
 • Jak obciążyć kontrahenta zagranicznego kosztami usługi transportowej
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową
09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1 października oraz pozostałe zmiany i problemy VAT 2020.

26 października 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT. Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM:

1. ZMIANY - SLIM VAT - zapowiedź MF nowych zmian w VAT

 • Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Korzyści finansowe

2. Jednolity Plik Kontrolny - zasady ogólne

 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Zastosowanie JPK_VAT
 • Co będzie zawierać JPK_VAT
 • Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
 • Rozliczenia kwartalne
 • Co zyskuje podatnik dzięki JPK_VAT
 • Pozostałe deklaracje VAT (VAT-8, VAT-9M) - co z nowym JPK?
 • Status przedsiębiorcy a nowy JPK_VAT
 • Okres wejścia w życie nowego JPK_VAT dla przedsiębiorcy

3. JPK_VAT z deklaracją - ważne zmiany od 1 października 2020

 • Podstawy prawne wprowadzonych zmian
 • Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Nagłówek dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • SPRZEDAŻ - Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • ZAKUP - Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura elementu deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Nagłówek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Pozycje szczegółowe deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_62 oraz pola P_ORDZU
 • Ewidencja i deklaracja bez wpisów tzw. “zerowa”
 • Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K
 • Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12

4. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

5. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym

 • Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
 • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

6. TEMAT NA CZASIE - Odliczanie VAT z tytułu wydatków związanych z samochodami - aktualne problemy praktyczne

 • Czy dealer samochodowy może odliczyć 100% VAT od nabycia auta demonstracyjnego
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od zakupu miejsc postojowych
 • Czy odliczymy pełny VAT za usługę przewozu samochodu na lawecie
 • Czy ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą również wydatków związanych ze sprzedażą samochodu
 • Czy wyrażenie zgody pracownikowi na parkowanie samochodu poza siedzibą firmy pozbawia pracodawcę prawa do odliczenia 100% VAT
 • Czy ewidencja przebiegu pojazdu wygenerowana z aplikacji GPS spełnia warunki ustawowe
 • Od kiedy odliczymy pełny VAT w przypadku opóźnień w wykonaniu badania technicznego
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od wykupionego z leasingu samochodu, który jest przeznaczony do sprzedaży
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od wydatków samochodowych, gdy wynajmujemy samochód pracownikowi
 • Czy sposób użytkowania samochodu podczas zawieszenia działalności wpływa na prawo do odliczania VAT od wydatków samochodowych
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT za naprawę samochodu, gdy fakturę w całości opłacił ubezpieczyciel
 • W jakiej wysokości odliczymy VAT od samochodu przekazywanego na nagrodę

7. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:

TRANSAKCJE POLSKIE

 • Kiedy można dokonać kompensaty, gdy faktura ma oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"
 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu kampera, który będzie wykorzystywany do podróży służbowych
 • Czy ponowne dokonanie płatności z zastosowaniem MPP wyłącza ryzyko sankcji
 • Co grozi za pomyłkę formalną w komunikacie przelewu w mechanizmie podzielonej płatności?
 • Czy długotrwałe zawieszenie działalności gospodarczej oznacza konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego?
 • W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę
 • Jak udokumentować sprzedaż, gdy zapłata zaliczki i dostawa miały miejsce w tym samym miesiącu
 • Jak rozliczyć zaliczki, gdy powierzchnia budynku przekracza limit dla budownictwa społecznego

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

 • Jak rozliczyć nieodpłatne nabycie reklamy w mediach społecznościowych w innym kraju unijnym
 • Jak pośrednicy w dostawach w ramach UE rozliczają VAT po zmianach
 • Jak rozliczyć zakup e-booków od unijnego sprzedawcy
 • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
 • Jaki kurs waluty zastosować, gdy wystawimy zbiorczą fakturę korygującą w związku z udzieleniem rabatu
 • Jak rozliczyć pożyczkę od zagranicznej spółki
 • Jak obciążyć kontrahenta zagranicznego kosztami usługi transportowej
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?