Podatki

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW- aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

24 - 25 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
850 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





Dzień 1

Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej.

 • Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.
 • Identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji, ograniczona możliwość dysponowania itp.
 • Uproszczony przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - analiza rozwiązań z komentarzem.

Dzień 2

 • Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.
 • Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie rozbudowanego przykładu liczbowego.
 • Zasady budowania zestawień pomocniczych, sprawdzanie ich zgodności oraz powiązań między nimi.
 • Eliminacje obrotów wewnętrznych niepieniężnych w zestawieniach roboczych.
 • Ustalanie wartości przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności.
 • Komentarz końcowy.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 10.11.2020

1050 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 10.11.2020

Podatki

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW- aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

24 - 25 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

Dzień 1

Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej.

 • Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.
 • Identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji, ograniczona możliwość dysponowania itp.
 • Uproszczony przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - analiza rozwiązań z komentarzem.

Dzień 2

 • Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.
 • Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie rozbudowanego przykładu liczbowego.
 • Zasady budowania zestawień pomocniczych, sprawdzanie ich zgodności oraz powiązań między nimi.
 • Eliminacje obrotów wewnętrznych niepieniężnych w zestawieniach roboczych.
 • Ustalanie wartości przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności.
 • Komentarz końcowy.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 10.11.2020

1050 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 10.11.2020


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: