Ochrona środowiska

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - praktyka i aktualne przepisy (online)

30 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
490 zł online

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu omówimy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Pomimo sytuacji związanej z COVID-19, transgraniczne transporty odpadów nie zostały zahamowane. GIOŚ do odwołania wprowadził szczególne procedury dotyczące kontroli przemieszczanych odpadów, elektroniczny obieg dokumentów a także procedury dotyczące procesu uzyskiwania zgody właściwych organów na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

W dniu 23 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat o zapewnieniu przez państwa członkowskie tzw. zielonych pasów
wraz ze szczegółowymi zaleceniami mającymi na celu zachowanie łańcuchów dostaw w całej UE i zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku towarów, wszędzie tam, gdzie istnieją lub zostały wprowadzone kontrole na granicach wewnętrznych.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów liczba kontroli na drogach uległa znacznemu zwiększeniu. Nakładane są wysokie kary administracyjne za nielegalny przywóz / wywóz odpadów z kraju a także naruszenie warunków zezwolenia / postanowienia. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO stały się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, sprzedawców, pośredników w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi, podmiotów transportujących odpady, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.

FORMA SZKOLENIA

Stacjonarne lub online - w zależności od możliwości, które zapewni nam ustawodawca a także od zainteresowania uczestników daną formą szkolenia. Dopuszczamy możliwość realizacji szkolenia w formule mieszanej.

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

 • Zakres, przedmiot i cel regulacji.
 • Podstawowe definicje.
 • Hierarchia postępowania z odpadami.
 • Katalog odpadów.

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:

 • Zbieranie i transport odpadów.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 • Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.
 • Rejestr (BDO).

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
 • Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów.
 • Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

4. Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:

 • rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
 • zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
 • zmiany decyzji wymagane w 2020 r.

5. Przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 • Dokumentacja wymagana przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
 • Procedura informowania (informacje wymagane przy transporcie odpadów, zawartość umowy, obowiązek potwierdzania dokumentu, zakaz mieszania odpadów).
 • Tryb postępowania dla uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów:
  • Formularz notyfikacji.
  • Wymagane informacje i dokumenty.
  • Obieg dokumentów.
 • Postępowanie po uzyskaniu zezwolenia (przemieszczanie):
  • Śledzenie przesyłki.
  • Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.
 • Spory dotyczące klasyfikacji.
 • Wywóz odpadów z UE (do unieszkodliwiania, do odzysku).
 • Tranzyt odpadów przez UE.
 • Zwrot odpadów przemieszczonych nielegalnie.
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w szkoleniu
Ochrona środowiska

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - praktyka i aktualne przepisy (online)

30 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu omówimy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Pomimo sytuacji związanej z COVID-19, transgraniczne transporty odpadów nie zostały zahamowane. GIOŚ do odwołania wprowadził szczególne procedury dotyczące kontroli przemieszczanych odpadów, elektroniczny obieg dokumentów a także procedury dotyczące procesu uzyskiwania zgody właściwych organów na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

W dniu 23 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat o zapewnieniu przez państwa członkowskie tzw. zielonych pasów
wraz ze szczegółowymi zaleceniami mającymi na celu zachowanie łańcuchów dostaw w całej UE i zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku towarów, wszędzie tam, gdzie istnieją lub zostały wprowadzone kontrole na granicach wewnętrznych.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów liczba kontroli na drogach uległa znacznemu zwiększeniu. Nakładane są wysokie kary administracyjne za nielegalny przywóz / wywóz odpadów z kraju a także naruszenie warunków zezwolenia / postanowienia. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO stały się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, sprzedawców, pośredników w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi, podmiotów transportujących odpady, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.

FORMA SZKOLENIA

Stacjonarne lub online - w zależności od możliwości, które zapewni nam ustawodawca a także od zainteresowania uczestników daną formą szkolenia. Dopuszczamy możliwość realizacji szkolenia w formule mieszanej.


PROGRAM

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

 • Zakres, przedmiot i cel regulacji.
 • Podstawowe definicje.
 • Hierarchia postępowania z odpadami.
 • Katalog odpadów.

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:

 • Zbieranie i transport odpadów.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 • Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.
 • Rejestr (BDO).

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
 • Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów.
 • Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

4. Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:

 • rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
 • zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
 • zmiany decyzji wymagane w 2020 r.

5. Przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 • Dokumentacja wymagana przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
 • Procedura informowania (informacje wymagane przy transporcie odpadów, zawartość umowy, obowiązek potwierdzania dokumentu, zakaz mieszania odpadów).
 • Tryb postępowania dla uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów:
  • Formularz notyfikacji.
  • Wymagane informacje i dokumenty.
  • Obieg dokumentów.
 • Postępowanie po uzyskaniu zezwolenia (przemieszczanie):
  • Śledzenie przesyłki.
  • Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.
 • Spory dotyczące klasyfikacji.
 • Wywóz odpadów z UE (do unieszkodliwiania, do odzysku).
 • Tranzyt odpadów przez UE.
 • Zwrot odpadów przemieszczonych nielegalnie.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w szkoleniu

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: