Windykacja

Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym

9 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzowna staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy może podważać zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów. Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników tych podmiotów, które udzielają kredytów kupieckich.1. Badanie wiarygodności klienta

  • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • możliwość badania akt rejestrowych spółek
  • Biura Informacji Gospodarczej
  • BIG a BIK...

2. Odpis z KRS jako “dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji - praca z dokumentem.

3. Jak długo aktualny jest odpis z KRS?

4. Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?

5. Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.

6. Dwa rodzaje wpisów KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

7. Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.

8. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.

9. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?

10. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?

11. Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie osób prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).

12. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

13. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?

14. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Problem zmiany właściwości miejscowej sądu. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

15. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki ich rodzaje, kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.

16. Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.

17. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

18. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).

19. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym: gwarancje bankowe, akredytywa, weksel.

20. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym

9 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzowna staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy może podważać zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów. Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników tych podmiotów, które udzielają kredytów kupieckich.
PROGRAM

1. Badanie wiarygodności klienta

  • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • możliwość badania akt rejestrowych spółek
  • Biura Informacji Gospodarczej
  • BIG a BIK...

2. Odpis z KRS jako “dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji - praca z dokumentem.

3. Jak długo aktualny jest odpis z KRS?

4. Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?

5. Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.

6. Dwa rodzaje wpisów KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

7. Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.

8. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.

9. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?

10. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?

11. Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie osób prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).

12. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

13. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?

14. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Problem zmiany właściwości miejscowej sądu. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

15. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki ich rodzaje, kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.

16. Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.

17. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

18. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).

19. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym: gwarancje bankowe, akredytywa, weksel.

20. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?