Podatki

FAKTURA VAT 2020. 10:00- 16:00.

4 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Pojęcie faktury

 • definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • skan faktury a faktura elektroniczna

2. Rodzaje faktur oraz ich treść - co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?

 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - nowy dopisek “mechanizm podzielonej płatności” od 1.11.2019 r., jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, sankcje

3. Faktura VAT a nowy JPK i matryca stawek VAT

 • oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji - czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?
 • zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług a stawki VAT stosowane na fakturach - przykłady towarów i usług, dla których stawka VAT ulegnie zmianie po wejściu w życie nowej matrycy
 • czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

4. Faktury wystawione do paragonu

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.
 • pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu
 • czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
 • błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

5. Faktury zaliczkowe

 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
 • Treść faktury zaliczkowej
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • “Zerowa” faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu
 • Zaliczka w eksporcie i WDT

6. Faktury korygujące

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru - praktyczne przykłady
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

7. Refakturowanie usług

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?)
 • Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

8. Zasady przechowywania faktur

 • Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami
 • Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT
 • Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury - jak w praktyce o to zadbać?
 • Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej - czy jest dozwolone?

9. Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu

 • weryfikacja numeru VAT UE nabywcy jako warunek stosowania stawki 0%
 • należyta staranność, czyli jakie dokumenty powinienem mieć, aby móc bezpiecznie stosować stawkę 0% dla WDT
 • dokument celny a prawo do stosowania stawki VAT 0% - czy to jedyny warunek, czy muszę mieć również inne dokumenty, aby potwierdzić eksport?
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

FAKTURA VAT 2020. 10:00- 16:00.

4 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Pojęcie faktury

 • definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • skan faktury a faktura elektroniczna

2. Rodzaje faktur oraz ich treść - co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?

 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - nowy dopisek “mechanizm podzielonej płatności” od 1.11.2019 r., jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, sankcje

3. Faktura VAT a nowy JPK i matryca stawek VAT

 • oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji - czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?
 • zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług a stawki VAT stosowane na fakturach - przykłady towarów i usług, dla których stawka VAT ulegnie zmianie po wejściu w życie nowej matrycy
 • czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

4. Faktury wystawione do paragonu

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.
 • pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu
 • czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
 • błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

5. Faktury zaliczkowe

 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
 • Treść faktury zaliczkowej
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • “Zerowa” faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu
 • Zaliczka w eksporcie i WDT

6. Faktury korygujące

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru - praktyczne przykłady
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

7. Refakturowanie usług

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?)
 • Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

8. Zasady przechowywania faktur

 • Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami
 • Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT
 • Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury - jak w praktyce o to zadbać?
 • Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej - czy jest dozwolone?

9. Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu

 • weryfikacja numeru VAT UE nabywcy jako warunek stosowania stawki 0%
 • należyta staranność, czyli jakie dokumenty powinienem mieć, aby móc bezpiecznie stosować stawkę 0% dla WDT
 • dokument celny a prawo do stosowania stawki VAT 0% - czy to jedyny warunek, czy muszę mieć również inne dokumenty, aby potwierdzić eksport?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?