Podatki

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT 2020. Online 10:00- 16:00.

6 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy imporcie oraz eksporcie usług VAT w firmie. Celem zajęć jest zaprezentowanie zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących świadczenia usług. Podczas zajęć szczegółowo przedstawimy uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy (z naciskiem na zagadnienia będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi). Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym import eksport usług w firmie.

Program:

Świadczenie usług krajowych

 • Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT
 • Odpłatność świadczenia usług
 • Definicja usługi
 • Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi
 • Podstawa opodatkowania usługi, w tym:
  • Korekta obrotu fakturowego
  • Korekta obrotu paragonowego
  • Dotacje
 • Miejsce opodatkowania usługi
 • Moment powstania obowiązku podatkowego usługi
 • Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy -- VAT
 • Wysokość opodatkowania -- stawki i zwolnienia, w tym:
  • Stawki przejściowe -- 23 i 8% -- przedłużenie ich stosowania
  • nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
 • Zasady prawidłowego rozliczania usług- wybrane przykłady
  • Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
  • Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
  • Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
  • Usługi zakupu licencji i praw autorskich
  • Usługi reklamowe
  • Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
  • Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
  • Refaktura usługi szkoleniowej
 • Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:
  • Weryfikacja statusu odbiorcy
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Dokumentacja

Import usług

 • Definicja importu usług
 • Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu
 • Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
 • Miejsce opodatkowania importowanych usług
  • Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
  • Usługi dostarczania informacji
  • Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
  • Usługi agencyjne
  • Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
  • Usługi organizowania targów
  • Usługi szkoleniowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi przetwarzania danych
  • Usługi remontowo-budowlane
  • Transport towarów pomiędzy państwami UE
  • Usługa międzynarodowego transportu towarów
  • Transport towarów poza terytorium UE
  • Usługi niematerialne
  • Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze -- w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE
 • Rozporządzenie wykonawcze UE
 • Podstawa opodatkowania importu usług
 • Zaliczka w imporcie usług
 • Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu
 • Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,
 • Skutki prawno- podatkowe nieopodatkowania importu usług
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT 2020. Online 10:00- 16:00.

6 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy imporcie oraz eksporcie usług VAT w firmie. Celem zajęć jest zaprezentowanie zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących świadczenia usług. Podczas zajęć szczegółowo przedstawimy uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy (z naciskiem na zagadnienia będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi). Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym import eksport usług w firmie.

Program:

Świadczenie usług krajowych

 • Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT
 • Odpłatność świadczenia usług
 • Definicja usługi
 • Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi
 • Podstawa opodatkowania usługi, w tym:
  • Korekta obrotu fakturowego
  • Korekta obrotu paragonowego
  • Dotacje
 • Miejsce opodatkowania usługi
 • Moment powstania obowiązku podatkowego usługi
 • Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy -- VAT
 • Wysokość opodatkowania -- stawki i zwolnienia, w tym:
  • Stawki przejściowe -- 23 i 8% -- przedłużenie ich stosowania
  • nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
 • Zasady prawidłowego rozliczania usług- wybrane przykłady
  • Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
  • Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
  • Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
  • Usługi zakupu licencji i praw autorskich
  • Usługi reklamowe
  • Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
  • Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
  • Refaktura usługi szkoleniowej
 • Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:
  • Weryfikacja statusu odbiorcy
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Dokumentacja

Import usług

 • Definicja importu usług
 • Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu
 • Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
 • Miejsce opodatkowania importowanych usług
  • Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
  • Usługi dostarczania informacji
  • Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
  • Usługi agencyjne
  • Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
  • Usługi organizowania targów
  • Usługi szkoleniowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi przetwarzania danych
  • Usługi remontowo-budowlane
  • Transport towarów pomiędzy państwami UE
  • Usługa międzynarodowego transportu towarów
  • Transport towarów poza terytorium UE
  • Usługi niematerialne
  • Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze -- w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE
 • Rozporządzenie wykonawcze UE
 • Podstawa opodatkowania importu usług
 • Zaliczka w imporcie usług
 • Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu
 • Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,
 • Skutki prawno- podatkowe nieopodatkowania importu usług

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?