Podatki

Online- JPK VAT- 2020 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania. 10:00- 16:00.

24 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Uregulowania prawne w zakresie JPK:

 • Wygaszenie obowiązku składania deklaracji VAT-7
 • Deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie;
 • Deklaracje, które wciąż będą obowiązywać;
 • Nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych;
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r.

2. Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców w związku z nowym JPK:

 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
 • Kary za brak wysyłki JPK;
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Obowiazujacy Schemat JPK VAT od kwietnia 2020r.

 • Nowe Kody towarów i usług;
 • Zasady wpisywania kodów;
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
 • Termin płatności - czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
 • MPP - kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące a korekty JPK.

5. Wzór JPK_FA:

 • Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
 • Obowiązujący schemat nr 3;
 • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
 • Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
 • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
 • Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

 • ksiąg podatkowych i rachunkowych;
 • wyciągów bankowych;
 • magazynu i gospodarki magazynowej;
 • ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
 • faktur;
 • książki przychodów i rozchodów;
 • ewidencji przychodów.

7. Problemy z funkcjonowaniem JPK:

 • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
 • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
 • Kontrola podatkowa ?standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
 • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
 • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. E-paragony:

 • Kasy on-line - zasady stosowania;
 • Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
 • Dane na paragonie a na e-paragonie;
 • Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
 • Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
 • Kontrole US w zakresie e-paragonów;
 • Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Pytania uczestników.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- JPK VAT- 2020 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania. 10:00- 16:00.

24 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Uregulowania prawne w zakresie JPK:

 • Wygaszenie obowiązku składania deklaracji VAT-7
 • Deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie;
 • Deklaracje, które wciąż będą obowiązywać;
 • Nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych;
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r.

2. Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców w związku z nowym JPK:

 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
 • Kary za brak wysyłki JPK;
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Obowiazujacy Schemat JPK VAT od kwietnia 2020r.

 • Nowe Kody towarów i usług;
 • Zasady wpisywania kodów;
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
 • Termin płatności - czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
 • MPP - kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące a korekty JPK.

5. Wzór JPK_FA:

 • Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
 • Obowiązujący schemat nr 3;
 • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
 • Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
 • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
 • Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

 • ksiąg podatkowych i rachunkowych;
 • wyciągów bankowych;
 • magazynu i gospodarki magazynowej;
 • ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
 • faktur;
 • książki przychodów i rozchodów;
 • ewidencji przychodów.

7. Problemy z funkcjonowaniem JPK:

 • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
 • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
 • Kontrola podatkowa ?standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
 • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
 • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. E-paragony:

 • Kasy on-line - zasady stosowania;
 • Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
 • Dane na paragonie a na e-paragonie;
 • Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
 • Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
 • Kontrole US w zakresie e-paragonów;
 • Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Pytania uczestników.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?