Podatki

Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K. Online 10:00- 16:00.

27 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe- WNT i WDT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • istota WNT w świetle ustawy o VAT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT- kontrowersje,
 • zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,
 • “pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT- konsekwencje podatkowe,
 • czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?
 • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?
 • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?
 • nabycie towarów wraz z montażem- czy to jest WNT?
 • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE- kiedy stanowi WNT?
 • przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze “call-of-stock” a WNT- przepisy obowiązujące od 2020 r.
 • transakcje WNT wykazywane w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?
 • zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • definicja w świetle ustawy o VAT,
 • warunki zastosowania stawki VAT 0%- należyta staranność od 2020 roku,
 • właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych-
 • instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
 • dostawa towarów wraz z montażem a WDT- “pułapki” podatkowe,
 • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE- kiedy stanowi WDT?
 • przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze “call-of-stock” a WDT- przepisy obowiązujące od 2020 r.

Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

 • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
  • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
  • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
  • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
  • nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania “odwrotnego obciążenia”,
  • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie “odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
  • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny- kto rozpoznaje podatek?
 • “odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:
  • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach “odwrotnego obciążenia”,

II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

Jak rozpoznać miejsce dostawy- transakcje ruchome i nieruchome:

 • transakcje ruchome- definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,
 • transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów- istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

 • miejsce opodatkowania transakcji,
 • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
 • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

 • miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
 • rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
 • konsekwencje transakcji trójstronnych- konieczność zarejestrowania w innych krajach,
 • zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,
 • warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
 • dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

III. Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w JPK_V7:

 • ujęcie WNT- dokument wewnętrzny WEW czy oryginalna faktura od kontrahenta?
 • specyfika ujęcia transakcji trójstronnej uproszczonej,

Zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7

Nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K. Online 10:00- 16:00.

27 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe- WNT i WDT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • istota WNT w świetle ustawy o VAT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT- kontrowersje,
 • zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,
 • “pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT- konsekwencje podatkowe,
 • czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?
 • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?
 • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?
 • nabycie towarów wraz z montażem- czy to jest WNT?
 • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE- kiedy stanowi WNT?
 • przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze “call-of-stock” a WNT- przepisy obowiązujące od 2020 r.
 • transakcje WNT wykazywane w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?
 • zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • definicja w świetle ustawy o VAT,
 • warunki zastosowania stawki VAT 0%- należyta staranność od 2020 roku,
 • właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych-
 • instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
 • dostawa towarów wraz z montażem a WDT- “pułapki” podatkowe,
 • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE- kiedy stanowi WDT?
 • przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze “call-of-stock” a WDT- przepisy obowiązujące od 2020 r.

Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

 • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
  • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
  • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
  • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
  • nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania “odwrotnego obciążenia”,
  • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie “odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
  • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny- kto rozpoznaje podatek?
 • “odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:
  • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach “odwrotnego obciążenia”,

II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

Jak rozpoznać miejsce dostawy- transakcje ruchome i nieruchome:

 • transakcje ruchome- definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,
 • transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów- istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

 • miejsce opodatkowania transakcji,
 • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
 • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

 • miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
 • rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
 • konsekwencje transakcji trójstronnych- konieczność zarejestrowania w innych krajach,
 • zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,
 • warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
 • dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

III. Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w JPK_V7:

 • ujęcie WNT- dokument wewnętrzny WEW czy oryginalna faktura od kontrahenta?
 • specyfika ujęcia transakcji trójstronnej uproszczonej,

Zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7

Nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?