Podatki

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. 10:00- 15:30

2 lipca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Moduł I- Dokumentacja pracownicza

 • Rodzaje dokumentów stanowiące dokumentację pracowniczą
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej- w tym zasada kompletności- stanowisko MRPiPS
 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy a prowadzenie dokumentacji pracowniczej- wyjaśnienie MRPiPS
 • Prowadzenie dokumentacji na przełomie roku 2018 i 2019- stanowisko MRPiPS
 • Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa i elektroniczna) - stanowisko MRPiPS

Moduł II - Akta osobowe i pozostała dokumentacja osobowa po zmianach

 • Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Części akt osobowych
 • Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych
 • E-akta
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy
 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
 • Karta (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

MODUŁ III - POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH -

 • Dokumenty gromadzone do celów podatkowych
  • Oświadczenie PIT-2
  • Oświadczenie o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
  • Informacja roczna PIT-11, IFT-1/1R
  • Dokumenty związane z autorskimi kosztami uzyskania przychodu
  • Oświadczenia o osiągniętym w danym roku przychodzie
 • Dokumentacja zfśs - wyjaśnienia MRPiPS
09:55 - 10:00 LOGOWANIE
10:00 - 11:30 MODUŁ I
12:00 - 13:30 MODUŁ II
14:00 - 15:30 MODUŁ III

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. 10:00- 15:30

2 lipca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Moduł I- Dokumentacja pracownicza

 • Rodzaje dokumentów stanowiące dokumentację pracowniczą
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej- w tym zasada kompletności- stanowisko MRPiPS
 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy a prowadzenie dokumentacji pracowniczej- wyjaśnienie MRPiPS
 • Prowadzenie dokumentacji na przełomie roku 2018 i 2019- stanowisko MRPiPS
 • Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa i elektroniczna) - stanowisko MRPiPS

Moduł II - Akta osobowe i pozostała dokumentacja osobowa po zmianach

 • Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Części akt osobowych
 • Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych
 • E-akta
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy
 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
 • Karta (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

MODUŁ III - POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH -

 • Dokumenty gromadzone do celów podatkowych
  • Oświadczenie PIT-2
  • Oświadczenie o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
  • Informacja roczna PIT-11, IFT-1/1R
  • Dokumenty związane z autorskimi kosztami uzyskania przychodu
  • Oświadczenia o osiągniętym w danym roku przychodzie
 • Dokumentacja zfśs - wyjaśnienia MRPiPS

HARMONOGRAM

09:55 - 10:00 LOGOWANIE
10:00 - 11:30 MODUŁ I
12:00 - 13:30 MODUŁ II
14:00 - 15:30 MODUŁ III

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?