Podatki

Online- 2 dni Zmiany w podatkach 2020. Szkolenie z VAT/CIT/PIT. 10:00- 16:00

27 - 28 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2020 r.

1.1. Sankcje związane z białą listą podatników oraz obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności- zasady stosowania

 • wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodu
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą
 • sankcja 30% VAT za brak adnotacji na fakturze oraz za pominięcie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie
 • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową w odniesieniu do płatności na rachunki z białej listy podatników

1.2. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych- od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE- jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE- która dostawa jest ruchoma?
 • implementacja nowych przepisów do polskiego porządku prawnego od 1.07.2020 r.

1.3. Nowa matryca stawek VAT- od 1.07.2020 r.

 • zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług na gruncie VAT, odejście od dotychczasowego PKWiU na rzecz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przeklasyfikowanie produktów oferowanych przez podatnika na nowe kody- aspekty techniczne
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług według nowych załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT
 • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)- nowy sposób zabezpieczenia podatnika w zakresie stosowania właściwej stawki VAT dla towarów i usług
 • w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie WIS, terminy, opłaty, dokumenty załączane do wniosku
 • czy WIS chroni jedynie wnioskodawcę, czy również drugą stronę transakcji, a nawet strony trzecie?

1.4. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT- od 1.10.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
 • nowy JPK dla dużych przedsiębiorców i dla innych podatników- w jakim terminie zmiany wejdą dla mnie w życie?
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji- obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK- które faktury raportować z kodem MPP?
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK- zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

1.5. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów- obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie, paragon z NIP do 450 zł a obowiązek wystawienia faktury VAT (faktura uproszczona)
 • wprowadzenie e-paragonów
 • odroczenie wdrożenia kas fiskalnych online o pół roku- kto skorzysta?

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
 • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT
 • udokumentowanie prawa do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów- wyrok TSUE
 • opinia Rzecznika Generalnego ws. ograniczeń przy stosowaniu ulgi na złe długi w VAT

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności- na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł- bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot, zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź kolejnego zawieszenia do 31.12.2020 r.
 • nabycie licencji na oprogramowanie a podatek u źródła

1.2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT- terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone- rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika- faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19- jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19- jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

1.3. Nowe rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej

 • możliwość rozliczenia straty z 2020 r. poprzez korektę zeznania za rok 2019
 • możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele walki z COVID-19 oraz na cele edukacyjne od podstawy opodatkowania
 • wydłużenie terminu zapłaty zaliczek PIT od wynagrodzeń, pobranych w marcu, kwietniu oraz maju- jakie nowe terminy obowiązują?

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip- kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu- regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
 
Dzień drugi
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- 2 dni Zmiany w podatkach 2020. Szkolenie z VAT/CIT/PIT. 10:00- 16:00

27 - 28 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2020 r.

1.1. Sankcje związane z białą listą podatników oraz obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności- zasady stosowania

 • wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodu
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą
 • sankcja 30% VAT za brak adnotacji na fakturze oraz za pominięcie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie
 • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową w odniesieniu do płatności na rachunki z białej listy podatników

1.2. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych- od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE- jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE- która dostawa jest ruchoma?
 • implementacja nowych przepisów do polskiego porządku prawnego od 1.07.2020 r.

1.3. Nowa matryca stawek VAT- od 1.07.2020 r.

 • zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług na gruncie VAT, odejście od dotychczasowego PKWiU na rzecz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przeklasyfikowanie produktów oferowanych przez podatnika na nowe kody- aspekty techniczne
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług według nowych załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT
 • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)- nowy sposób zabezpieczenia podatnika w zakresie stosowania właściwej stawki VAT dla towarów i usług
 • w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie WIS, terminy, opłaty, dokumenty załączane do wniosku
 • czy WIS chroni jedynie wnioskodawcę, czy również drugą stronę transakcji, a nawet strony trzecie?

1.4. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT- od 1.10.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
 • nowy JPK dla dużych przedsiębiorców i dla innych podatników- w jakim terminie zmiany wejdą dla mnie w życie?
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji- obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK- które faktury raportować z kodem MPP?
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK- zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

1.5. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów- obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie, paragon z NIP do 450 zł a obowiązek wystawienia faktury VAT (faktura uproszczona)
 • wprowadzenie e-paragonów
 • odroczenie wdrożenia kas fiskalnych online o pół roku- kto skorzysta?

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
 • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT
 • udokumentowanie prawa do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów- wyrok TSUE
 • opinia Rzecznika Generalnego ws. ograniczeń przy stosowaniu ulgi na złe długi w VAT

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności- na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł- bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot, zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź kolejnego zawieszenia do 31.12.2020 r.
 • nabycie licencji na oprogramowanie a podatek u źródła

1.2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT- terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone- rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika- faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19- jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19- jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

1.3. Nowe rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej

 • możliwość rozliczenia straty z 2020 r. poprzez korektę zeznania za rok 2019
 • możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele walki z COVID-19 oraz na cele edukacyjne od podstawy opodatkowania
 • wydłużenie terminu zapłaty zaliczek PIT od wynagrodzeń, pobranych w marcu, kwietniu oraz maju- jakie nowe terminy obowiązują?

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip- kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu- regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
 
Dzień drugi
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?