Podatki

Rozliczenia podatkowe w dobie kryzysu. 10:00- 16:00.

9 lipca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym - omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny rozliczania pomocy uzyskanej przez podatnika
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nowymi uregulowaniami oraz rozliczeniami podatków.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.

Program:

1. Zmiany przepisów podatkowych w ramach tzw tarczy- podatek dochodowy PIT (z działalności gospodarczej) i CIT:

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r;
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników;
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników;
 • Zmiana terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Jednorazowa amortyzacja nowych ŚT - jakich i na jakich warunkach?
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty.

2. Zmiany w zakresie podatku VAT

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VDEK;
 • Skutki podatkowe zmian - czy można wysyłać nowy schemat JPK?
 • Przesunięcie obowiązywania nowej matrycy stawek podatkowych;
 • Stawki obecnie funkcjonujące a nowe - zasady stosowania od 1 kwietnia;
 • Likwidacja skutków tzw ulgi na złe długi po stronie dłużników;
 • Rozliczanie ulgi na złe długi przez wierzycieli;
 • Zgłaszanie w ramach tzw Białej listy do 14 dni a ni do 3 dni

3. Zmiany innych przepisów podatkowych:

 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych - MDR-3;
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych;
 • Przesunięcie terminu na składanie Oświadczeń oraz CIT-TP, PIT-TP;
 • Wyłączenie PCC od udzielanych pożyczek;
 • Możliwość zwolnienia (odroczenia) podatku od nieruchomości - kto i na jakich zasadach;
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS - z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych - praktyczne skutki rozwiązań;

4. Zmiany innych przepisów prawno-podatkowych:

 • Przesunięcie zgłoszeń do CRBR;
 • Możliwość odbywania posiedzeń Zarządu i RN zdalnie, na odległość;
 • Raportowanie umów o dzieło do ZUS;
 • Delegowanie do MF uprawnień w zakresie zmian obowiązków sprawozdawczych przez firmy
 • Przesunięcie wejścia w życie PPK

5. Skutki podatkowe oraz rozliczanie podatkowe pomocy otrzymanej w ramach tzw tarczy:

 • Pomoc w zakresie zwolnienia z ZUS (w całości lub 50%);
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i ZUS pracowników - skutki podatkowe;
 • Zapomoga udzielona osobom na umowach zlecenia;
 • Pożyczka i jej umorzenie
 • Odroczenie składek ZUS
 • Gwarancje i poręczenia
 • Niezapłacone wynagrodzenia i składki wyłączone z KUP - zasada stosowania na gruncie otrzymanej pomocy;
 • Otrzymana pomoc jako przychód podatkowy;
 • Umorzenie (nie naliczanie) odsetek podatkowych i opłaty prolongacyjnej - jak wykazać?
 • Wykazanie w księgach pomocy i uzyskanych świadczeń;
 • Problemy praktyczne rozliczeń, w tym na podstawie jakich dokumentów? W którym momencie? Jak wykazywać pomoc de minimis?

6. Kontrole postępowań podatników w przypadku otrzymania pomocy - na co zwrócić uwagę?

 • Pojęcie mikro, małego i średniego przedsiębiorcy - czy spełnione zostały warunki podmiotowe udzielonej pomocy;
 • Negatywne konsekwencje COVID - czy zawsze generują spadek obrotów?
 • Czy spadek obrotów był spowodowany koronowirusem - jak udowodnić?
 • Spadek obrotów - jak wyliczać zgodnie z przepisami?
 • Spadek obrotów miesiąc do miesiąca a rok do roku?
 • Obniżenie wymiaru zatrudnienia z wyliczeniem na etaty czy osoby?
 • Okres wykazywania spadku obrotów - czy można za styczeń i luty?
 • Braki formalne dokumentów
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Rozliczenia podatkowe w dobie kryzysu. 10:00- 16:00.

9 lipca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym - omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny rozliczania pomocy uzyskanej przez podatnika
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nowymi uregulowaniami oraz rozliczeniami podatków.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.

Program:

1. Zmiany przepisów podatkowych w ramach tzw tarczy- podatek dochodowy PIT (z działalności gospodarczej) i CIT:

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r;
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników;
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników;
 • Zmiana terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Jednorazowa amortyzacja nowych ŚT - jakich i na jakich warunkach?
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty.

2. Zmiany w zakresie podatku VAT

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VDEK;
 • Skutki podatkowe zmian - czy można wysyłać nowy schemat JPK?
 • Przesunięcie obowiązywania nowej matrycy stawek podatkowych;
 • Stawki obecnie funkcjonujące a nowe - zasady stosowania od 1 kwietnia;
 • Likwidacja skutków tzw ulgi na złe długi po stronie dłużników;
 • Rozliczanie ulgi na złe długi przez wierzycieli;
 • Zgłaszanie w ramach tzw Białej listy do 14 dni a ni do 3 dni

3. Zmiany innych przepisów podatkowych:

 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych - MDR-3;
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych;
 • Przesunięcie terminu na składanie Oświadczeń oraz CIT-TP, PIT-TP;
 • Wyłączenie PCC od udzielanych pożyczek;
 • Możliwość zwolnienia (odroczenia) podatku od nieruchomości - kto i na jakich zasadach;
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS - z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych - praktyczne skutki rozwiązań;

4. Zmiany innych przepisów prawno-podatkowych:

 • Przesunięcie zgłoszeń do CRBR;
 • Możliwość odbywania posiedzeń Zarządu i RN zdalnie, na odległość;
 • Raportowanie umów o dzieło do ZUS;
 • Delegowanie do MF uprawnień w zakresie zmian obowiązków sprawozdawczych przez firmy
 • Przesunięcie wejścia w życie PPK

5. Skutki podatkowe oraz rozliczanie podatkowe pomocy otrzymanej w ramach tzw tarczy:

 • Pomoc w zakresie zwolnienia z ZUS (w całości lub 50%);
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i ZUS pracowników - skutki podatkowe;
 • Zapomoga udzielona osobom na umowach zlecenia;
 • Pożyczka i jej umorzenie
 • Odroczenie składek ZUS
 • Gwarancje i poręczenia
 • Niezapłacone wynagrodzenia i składki wyłączone z KUP - zasada stosowania na gruncie otrzymanej pomocy;
 • Otrzymana pomoc jako przychód podatkowy;
 • Umorzenie (nie naliczanie) odsetek podatkowych i opłaty prolongacyjnej - jak wykazać?
 • Wykazanie w księgach pomocy i uzyskanych świadczeń;
 • Problemy praktyczne rozliczeń, w tym na podstawie jakich dokumentów? W którym momencie? Jak wykazywać pomoc de minimis?

6. Kontrole postępowań podatników w przypadku otrzymania pomocy - na co zwrócić uwagę?

 • Pojęcie mikro, małego i średniego przedsiębiorcy - czy spełnione zostały warunki podmiotowe udzielonej pomocy;
 • Negatywne konsekwencje COVID - czy zawsze generują spadek obrotów?
 • Czy spadek obrotów był spowodowany koronowirusem - jak udowodnić?
 • Spadek obrotów - jak wyliczać zgodnie z przepisami?
 • Spadek obrotów miesiąc do miesiąca a rok do roku?
 • Obniżenie wymiaru zatrudnienia z wyliczeniem na etaty czy osoby?
 • Okres wykazywania spadku obrotów - czy można za styczeń i luty?
 • Braki formalne dokumentów

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?