Podatki

Kody CN a nowa matryca stawkowa w 2020 r. po zmianach.
Warsztaty praktyczne. 10:00- 16:00.

2 lipca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem stawek podatkowych VAT;
 • Poznanie nowych regulacji przepisów Ustawy o VAT
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania stawek podatkowych

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1.Nowa matryca stawek VAT

 • Stawka podstawowa a stawki obniżone;
 • Stawka 0% i zwolnienie - zasady stosowania;
 • Zasady ustalania stawek podatkowych;
 • Zmiany w zakresie nowej matrycy stawek podatkowych w stosunku do dotychczasowych uregulowań.

2. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

 • Wersja obowiązująca obecnie;
 • Budowa Klasyfikacji - na co zwracać uwagę?
 • Przypisywanie towarów i usług do PKWiU;
 • Przejście ze starych PKWiU do obecnie obowiązującej Klasyfikacji
 • Czy PKWiU znika całkowicie?

3. Nomenklatura scalona:

 • Nomenklatura scalona na potrzeby celne a podatku VAT;
 • Budowa Nomenklatury CN: sekcje, działy, poddziały
 • Budowa kodu w CN;
 • Kody CN - co oznaczają
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej;
 • Przypisywanie towaru do kodu CN - zasada;
 • Przykłady praktyczne przypisywania kodów do towarów

4. Wiążąca Informacja stawkowa:

 • Zasady wypełniania wniosku;
 • Opis towaru lub usługi;
 • Przypisanie kodu PKWiU lub kodu CN;
 • Załączniki do wniosku - co jest istotne;
 • Proces udzielania odpowiedzi przez KAS.

5. Problemy praktyczne:

 • Sposoby “przenoszenia” kodów z PKWiU do CN;
 • Zmiana stawek związana ze stosowaniem CN - czy możliwa?
 • Czy może różnić się kod CN na potrzeby celne i podatku VAT?
 • Co decyduje przy przypisywaniu kodu CN: skład towaru czy przeznaczenie? - problemy praktyczne;
 • Brak określenia w nomenklaturze CN wprost danego towaru - jak postępować?
 • Sankcje związane z błędnym przypisaniem kodu CN.

6. Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Kody CN a nowa matryca stawkowa w 2020 r. po zmianach.
Warsztaty praktyczne. 10:00- 16:00.

2 lipca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem stawek podatkowych VAT;
 • Poznanie nowych regulacji przepisów Ustawy o VAT
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania stawek podatkowych

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1.Nowa matryca stawek VAT

 • Stawka podstawowa a stawki obniżone;
 • Stawka 0% i zwolnienie - zasady stosowania;
 • Zasady ustalania stawek podatkowych;
 • Zmiany w zakresie nowej matrycy stawek podatkowych w stosunku do dotychczasowych uregulowań.

2. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

 • Wersja obowiązująca obecnie;
 • Budowa Klasyfikacji - na co zwracać uwagę?
 • Przypisywanie towarów i usług do PKWiU;
 • Przejście ze starych PKWiU do obecnie obowiązującej Klasyfikacji
 • Czy PKWiU znika całkowicie?

3. Nomenklatura scalona:

 • Nomenklatura scalona na potrzeby celne a podatku VAT;
 • Budowa Nomenklatury CN: sekcje, działy, poddziały
 • Budowa kodu w CN;
 • Kody CN - co oznaczają
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej;
 • Przypisywanie towaru do kodu CN - zasada;
 • Przykłady praktyczne przypisywania kodów do towarów

4. Wiążąca Informacja stawkowa:

 • Zasady wypełniania wniosku;
 • Opis towaru lub usługi;
 • Przypisanie kodu PKWiU lub kodu CN;
 • Załączniki do wniosku - co jest istotne;
 • Proces udzielania odpowiedzi przez KAS.

5. Problemy praktyczne:

 • Sposoby “przenoszenia” kodów z PKWiU do CN;
 • Zmiana stawek związana ze stosowaniem CN - czy możliwa?
 • Czy może różnić się kod CN na potrzeby celne i podatku VAT?
 • Co decyduje przy przypisywaniu kodu CN: skład towaru czy przeznaczenie? - problemy praktyczne;
 • Brak określenia w nomenklaturze CN wprost danego towaru - jak postępować?
 • Sankcje związane z błędnym przypisaniem kodu CN.

6. Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?