Ochrona środowiska

Transgraniczne przemieszczanie odpadów (online)

1 lipca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe webinarium, na którym omówimy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów.

Pomimo sytuacji związanej z COVID-19, transgraniczne transporty odpadów nie zostały zahamowane. GIOŚ do odwołania wprowadził szczególne procedury dotyczące kontroli przemieszczanych odpadów, elektroniczny obieg dokumentów a także procedury dotyczące procesu uzyskiwania zgody właściwych organów na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

W dniu 23 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat o zapewnieniu przez państwa członkowskie tzw. zielonych pasów wraz ze szczegółowymi zaleceniami mającymi na celu zachowanie łańcuchów dostaw w całej UE i zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku towarów, wszędzie tam, gdzie istnieją lub zostały wprowadzone kontrole na granicach wewnętrznych.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów liczba kontroli na drogach uległa znacznemu zwiększeniu. Nakładane są wysokie kary administracyjne za nielegalny przywóz / wywóz odpadów z kraju a także naruszenie warunków zezwolenia / postanowienia. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO stały się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, sprzedawców, pośredników w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi, podmiotów transportujących odpady, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

 • Zakres, przedmiot i cel regulacji.
 • Podstawowe definicje.
 • Hierarchia postępowania z odpadami.
 • Katalog odpadów.

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:

 • Zbieranie i transport odpadów.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 • Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.
 • Rejestr (BDO).

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
 • Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów.
 • Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

4. Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:

 • rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
 • zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
 • zmiany decyzji wymagane w 2020 r.

5. Przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 • Dokumentacja wymagana przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
 • Procedura informowania (informacje wymagane przy transporcie odpadów, zawartość umowy, obowiązek potwierdzania dokumentu, zakaz mieszania odpadów).
 • Tryb postępowania dla uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów:
  • Formularz notyfikacji.
  • Wymagane informacje i dokumenty.
  • Obieg dokumentów.
 • Postępowanie po uzyskaniu zezwolenia (przemieszczanie):
  • Śledzenie przesyłki.
  • Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.
 • Spory dotyczące klasyfikacji.
 • Wywóz odpadów z UE (do unieszkodliwiania, do odzysku).
 • Tranzyt odpadów przez UE.
 • Zwrot odpadów przemieszczonych nielegalnie.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 - 15:30 Szkolenie

Ekspert ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym ich transgranicznego przemieszczania), praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie wypełniania obowiązków środowiskowych. Doświadczony prelegent, który stawia na praktykę i wymianę doświadczeń.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału w szkoleniu
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Transgraniczne przemieszczanie odpadów (online)

1 lipca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe webinarium, na którym omówimy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów.

Pomimo sytuacji związanej z COVID-19, transgraniczne transporty odpadów nie zostały zahamowane. GIOŚ do odwołania wprowadził szczególne procedury dotyczące kontroli przemieszczanych odpadów, elektroniczny obieg dokumentów a także procedury dotyczące procesu uzyskiwania zgody właściwych organów na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

W dniu 23 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat o zapewnieniu przez państwa członkowskie tzw. zielonych pasów wraz ze szczegółowymi zaleceniami mającymi na celu zachowanie łańcuchów dostaw w całej UE i zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku towarów, wszędzie tam, gdzie istnieją lub zostały wprowadzone kontrole na granicach wewnętrznych.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów liczba kontroli na drogach uległa znacznemu zwiększeniu. Nakładane są wysokie kary administracyjne za nielegalny przywóz / wywóz odpadów z kraju a także naruszenie warunków zezwolenia / postanowienia. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO stały się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, sprzedawców, pośredników w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi, podmiotów transportujących odpady, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.


PROGRAM

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

 • Zakres, przedmiot i cel regulacji.
 • Podstawowe definicje.
 • Hierarchia postępowania z odpadami.
 • Katalog odpadów.

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:

 • Zbieranie i transport odpadów.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 • Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.
 • Rejestr (BDO).

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
 • Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów.
 • Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne.

4. Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:

 • rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
 • zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
 • zmiany decyzji wymagane w 2020 r.

5. Przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 • Dokumentacja wymagana przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
 • Procedura informowania (informacje wymagane przy transporcie odpadów, zawartość umowy, obowiązek potwierdzania dokumentu, zakaz mieszania odpadów).
 • Tryb postępowania dla uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów:
  • Formularz notyfikacji.
  • Wymagane informacje i dokumenty.
  • Obieg dokumentów.
 • Postępowanie po uzyskaniu zezwolenia (przemieszczanie):
  • Śledzenie przesyłki.
  • Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.
 • Spory dotyczące klasyfikacji.
 • Wywóz odpadów z UE (do unieszkodliwiania, do odzysku).
 • Tranzyt odpadów przez UE.
 • Zwrot odpadów przemieszczonych nielegalnie.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 - 15:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym ich transgranicznego przemieszczania), praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie wypełniania obowiązków środowiskowych. Doświadczony prelegent, który stawia na praktykę i wymianę doświadczeń.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału w szkoleniu

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?