Podatki

Online- Likwidacja zatorów płatniczych oraz ulga na złe długi w podatkach dochodowych. 2 godziny. 14:00- 16:00.

5 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
75 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Nowe regulacje związane z likwidacją zatorów płatniczych

 • pojęcie dużego/średniego/małego/mikro przedsiębiorcy, transakcji handlowej, podmiotu publicznego
 • terminy zapłaty w transakcjach handlowych - kiedy 30 dni, 60 dni, terminy zapłaty w transakcji z podmiotem publicznym
 • skutki braku terminowej zapłaty, a także przyjęcia terminów zapłaty niezgodnych z ustawą
 • sprawozdawczość związana z likwidacją zatorów płatniczych - oświadczenia i sprawozdania składane przez przedsiębiorców

2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
13:50 - 14:00 Logowanie
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

75 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

50 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- Likwidacja zatorów płatniczych oraz ulga na złe długi w podatkach dochodowych. 2 godziny. 14:00- 16:00.

5 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Nowe regulacje związane z likwidacją zatorów płatniczych

 • pojęcie dużego/średniego/małego/mikro przedsiębiorcy, transakcji handlowej, podmiotu publicznego
 • terminy zapłaty w transakcjach handlowych - kiedy 30 dni, 60 dni, terminy zapłaty w transakcji z podmiotem publicznym
 • skutki braku terminowej zapłaty, a także przyjęcia terminów zapłaty niezgodnych z ustawą
 • sprawozdawczość związana z likwidacją zatorów płatniczych - oświadczenia i sprawozdania składane przez przedsiębiorców

2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)

HARMONOGRAM

13:50 - 14:00 Logowanie
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

75 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

50 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?