Podatki

Online- VAT W DOSTAWACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH- aktualne interpretacje, orzecznictwo oraz zmiany od 2020 r.
(tzw. pakiet quick fixes). 2 godziny. 11:30- 13:30.

5 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
75 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
 • Nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1.01.2020 r. - obowiązek, czy opcja? Jakie dokumenty powinienem mieć, by uzyskać prawo do stawki 0% w świetle nowych regulacji?
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

1.2. Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
 • Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
11:20 - 11:30 Logowanie
11:30 - 13:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

75 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

50 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- VAT W DOSTAWACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH- aktualne interpretacje, orzecznictwo oraz zmiany od 2020 r.
(tzw. pakiet quick fixes). 2 godziny. 11:30- 13:30.

5 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
 • Nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1.01.2020 r. - obowiązek, czy opcja? Jakie dokumenty powinienem mieć, by uzyskać prawo do stawki 0% w świetle nowych regulacji?
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

1.2. Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
 • Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

HARMONOGRAM

11:20 - 11:30 Logowanie
11:30 - 13:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

75 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

50 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?