Ochrona środowiska

Raportowanie do KOBIZE w 2020 r. - sprawozdawczość, kontrole i sankcje (online)

3 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zobowiązuje wszystkie podmioty powodujące emisję do środowiska do sporządzania raportu do Krajowej bazy KOBIZE. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i praktyczne wskazówki na temat:

 • obowiązków sprawozdawczych w zakresie korzystania ze środowiska,
 • sporządzenia obowiązkowego raportu do Krajowej Bazy KOBIZE (dokumenty, terminy, określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, emisja z klimatyzacji / środków transportu, inne),
 • kontroli i sankcji, które są związane z opłatami i raportem do KOBIZE / dokumentów sprawdzanych podczas takich kontroli.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim specjalistom ochrony środowiska (pracownikom zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych, pracownikom instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska) oraz wszystkim osobom, które potrzebują zdobyć wiedzę z zakresu raportowania do KOBIZE.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium online (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.1.Raport do KOBIZE:

 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Niezbędne dokumenty i terminy.
 • Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie raportu:
  • budowanie struktury technologicznej zakładu,
  • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
  • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • które części raportu nie dotyczą mojego zakładu?
 • Określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO - metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
 • Procesy prowadzone poza instalacją.
 • Emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE.
 • Co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?

2.Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE:

 • Czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
 • Z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
 • Które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
 • Kotłownie - czy można używać metody ryczałtowej.
 • Jak korzystać z zakładki opłatowej w aplikacji KOBIZE?

3.Kontrole i sankcje związane z opłatami i raportem do KOBIZE:

 • Czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
 • Dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE.
 • Jak wygląda postępowanie, gdy raport do KOBIZE okaże się nieprawidłowy.

4.Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

Praktyk z 15-letnim doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska (w szczególności w obszarze Prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO) oraz zagadnień PRTR), były wieloletni pracownik WIOŚ. Obecnie od kilku lat praktyk w konsultingu w ramach swojej specjalizacji a także wykładowca licznych szkoleń.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Raportowanie do KOBIZE w 2020 r. - sprawozdawczość, kontrole i sankcje (online)

3 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zobowiązuje wszystkie podmioty powodujące emisję do środowiska do sporządzania raportu do Krajowej bazy KOBIZE. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i praktyczne wskazówki na temat:

 • obowiązków sprawozdawczych w zakresie korzystania ze środowiska,
 • sporządzenia obowiązkowego raportu do Krajowej Bazy KOBIZE (dokumenty, terminy, określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, emisja z klimatyzacji / środków transportu, inne),
 • kontroli i sankcji, które są związane z opłatami i raportem do KOBIZE / dokumentów sprawdzanych podczas takich kontroli.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim specjalistom ochrony środowiska (pracownikom zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych, pracownikom instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska) oraz wszystkim osobom, które potrzebują zdobyć wiedzę z zakresu raportowania do KOBIZE.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium online (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.
PROGRAM

1.Raport do KOBIZE:

 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Niezbędne dokumenty i terminy.
 • Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie raportu:
  • budowanie struktury technologicznej zakładu,
  • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
  • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • które części raportu nie dotyczą mojego zakładu?
 • Określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO - metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
 • Procesy prowadzone poza instalacją.
 • Emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE.
 • Co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?

2.Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE:

 • Czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
 • Z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
 • Które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
 • Kotłownie - czy można używać metody ryczałtowej.
 • Jak korzystać z zakładki opłatowej w aplikacji KOBIZE?

3.Kontrole i sankcje związane z opłatami i raportem do KOBIZE:

 • Czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
 • Dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE.
 • Jak wygląda postępowanie, gdy raport do KOBIZE okaże się nieprawidłowy.

4.Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

PRELEGENCI

Praktyk z 15-letnim doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska (w szczególności w obszarze Prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO) oraz zagadnień PRTR), były wieloletni pracownik WIOŚ. Obecnie od kilku lat praktyk w konsultingu w ramach swojej specjalizacji a także wykładowca licznych szkoleń.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?