Ochrona środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym (online)

16 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym szkoleniu online, którego celem jest zapoznanie uczestników z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, m.in. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie szkolenia omówione zostaną także aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, również wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych w  zakresie ooś, zasad dobrej praktyki w ooś oraz interpretacji i wytycznych.

ADRESACI SZKOLENIA

 • przedstawiciele administracji publicznej wydający decyzje środowiskowe lub uczestniczący w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000,
 • pracownicy instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie,
 • wykonawcy raportów,
 • inwestorzy,
 • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Wprowadzenie, system OOŚ w UE i w Polsce - podstawy prawne.

2. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie OOŚ.

3. Klimat i bioróżnorodność w OOŚ - zarys.

4. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:

 • podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające OOŚ.
 • postępowania, w ramach których przeprowadza się OOŚ.
 • organy przeprowadzające OOŚ.
 • screening.
 • zakres raportu, scoping.
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • opiniowanie przez właściwe organy.
 • udział społeczeństwa.
 • zakres decyzji z OOŚ i bez OOŚ.

5. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary natura 2000:

 • Europejska sieć ekologiczna natura 2000.
 • Procedura oceny na obszar natura 2000.

7. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

Radca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - kierujący Zespołem ds. Inwestycji Liniowych Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 600 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału w szkoleniu
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym (online)

16 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym szkoleniu online, którego celem jest zapoznanie uczestników z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, m.in. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie szkolenia omówione zostaną także aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, również wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych w  zakresie ooś, zasad dobrej praktyki w ooś oraz interpretacji i wytycznych.

ADRESACI SZKOLENIA

 • przedstawiciele administracji publicznej wydający decyzje środowiskowe lub uczestniczący w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000,
 • pracownicy instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie,
 • wykonawcy raportów,
 • inwestorzy,
 • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


PROGRAM

1. Wprowadzenie, system OOŚ w UE i w Polsce - podstawy prawne.

2. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie OOŚ.

3. Klimat i bioróżnorodność w OOŚ - zarys.

4. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:

 • podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające OOŚ.
 • postępowania, w ramach których przeprowadza się OOŚ.
 • organy przeprowadzające OOŚ.
 • screening.
 • zakres raportu, scoping.
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • opiniowanie przez właściwe organy.
 • udział społeczeństwa.
 • zakres decyzji z OOŚ i bez OOŚ.

5. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary natura 2000:

 • Europejska sieć ekologiczna natura 2000.
 • Procedura oceny na obszar natura 2000.

7. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

PRELEGENCI

Radca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - kierujący Zespołem ds. Inwestycji Liniowych Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 600 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału w szkoleniu

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?