Fundusze UE

Nadużycia finansowe w projektach unijnych 2014-2020 - wykrywanie, zwalczanie, przeciwdziałanie (online)

27 maja 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie online, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:
 • rodzaje nadużyć finansowych,
 • różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami,
 • sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych,
 • sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium online (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Praktyczne uregulowania w zakresie identyfikowania, wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • Alerty - symptomy nadużyć finansowych,
 • Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych,
 • Identyfikacja nadużyć finansowych,
 • Przykładowe rejestry ryzyk nadużyć finansowych - omówienie,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania korupcji,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania zmowom przetargowym.

2. System przeciwdziałania i zapobiegania nadużyciom finansowym:

 • Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym
  • zapobieganie nadużyciom finansowym,
  • wykrywanie i zgłaszanie,
  • informowanie, raportowanie i korygowanie,
  • ściganie.
 • Etyka pracownika - omówienie,
 • Tzw. wrażliwe stanowiska pracy,
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • System kontroli projektów,
 • System kontroli wewnętrznej.

3. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i sposoby jego ograniczania w praktyce:

 • Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych:
  • ocena ryzyka brutto,
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  • ocena ryzyka docelowego.
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:

4. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i sposoby jego ograniczania w praktyce

 • Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  • na etapie realizacji projektu,
  • na etapie certyfikacji i płatności,
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
 • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
 • Procedura postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
 • Powiadamianie różnych organów, zabezpieczenie dowodów przykładowe procedury, aktualnie obowiązujące,
 • Działania i rola organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych - podział obowiązków pomiędzy krajowymi instytucjami w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym),
 • Kiedy i jak należy powiadomić: KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policję,

5. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prolegentowi i uzyskaj odpowiedź.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Fundusze UE

Nadużycia finansowe w projektach unijnych 2014-2020 - wykrywanie, zwalczanie, przeciwdziałanie (online)

27 maja 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie online, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:
 • rodzaje nadużyć finansowych,
 • różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami,
 • sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych,
 • sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium online (5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


PROGRAM

1. Praktyczne uregulowania w zakresie identyfikowania, wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • Alerty - symptomy nadużyć finansowych,
 • Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych,
 • Identyfikacja nadużyć finansowych,
 • Przykładowe rejestry ryzyk nadużyć finansowych - omówienie,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania korupcji,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom,
 • Czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania zmowom przetargowym.

2. System przeciwdziałania i zapobiegania nadużyciom finansowym:

 • Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym
  • zapobieganie nadużyciom finansowym,
  • wykrywanie i zgłaszanie,
  • informowanie, raportowanie i korygowanie,
  • ściganie.
 • Etyka pracownika - omówienie,
 • Tzw. wrażliwe stanowiska pracy,
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • System kontroli projektów,
 • System kontroli wewnętrznej.

3. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i sposoby jego ograniczania w praktyce:

 • Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych:
  • ocena ryzyka brutto,
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  • ocena ryzyka docelowego.
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:

4. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i sposoby jego ograniczania w praktyce

 • Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  • na etapie realizacji projektu,
  • na etapie certyfikacji i płatności,
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
 • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
 • Procedura postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
 • Powiadamianie różnych organów, zabezpieczenie dowodów przykładowe procedury, aktualnie obowiązujące,
 • Działania i rola organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych - podział obowiązków pomiędzy krajowymi instytucjami w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym),
 • Kiedy i jak należy powiadomić: KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policję,

5. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prolegentowi i uzyskaj odpowiedź.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny

PRELEGENCI

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?