Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje

17 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).
Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • Postępowanie notyfikacyjne

2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

 • Regionalna pomoc inwestycyjna;
 • Pomoc na ochronę środowiska;
 • Pomoc na B+R+I;
 • Istota wyłączeń grupowych

3. Pomoc de minimis

 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Pomoc de minimis w rolnictwie
 • Pomoc de minismis w rybołóstwie
 • Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG)

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • Decyzja KE dotycząca UOIG
 • Zasady Ramowe dotyczące UOIG
 • Rozporządzenie 1370

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje

17 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).
Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • Postępowanie notyfikacyjne

2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

 • Regionalna pomoc inwestycyjna;
 • Pomoc na ochronę środowiska;
 • Pomoc na B+R+I;
 • Istota wyłączeń grupowych

3. Pomoc de minimis

 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Pomoc de minimis w rolnictwie
 • Pomoc de minismis w rybołóstwie
 • Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG)

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • Decyzja KE dotycząca UOIG
 • Zasady Ramowe dotyczące UOIG
 • Rozporządzenie 1370

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?