Podatki

Czytanie sprawozdania finansowego - pułapki analizy finansowej.

28 - 29 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1100 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Kompleksowa prezentacja zawartości sprawozdania finansowego
 • Poznanie problematyki związanej z analizą finansową
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi manipulowania wynikami przedsiębiorstwa

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów księgowości
 • Analitycy finansowi
 • Osoby zarządzające odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej

Program:

Omówienie poszczególnych części sprawozdania finansowego

 • analiza zawartości informacyjnej bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • analiza informacji dodatkowej jako opisowej części sprawozdania finansowego
 • zasady sprawozdawczości finansowej

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

 • podstawowe grupy wskaźników finansowych
 • źródła analizy płynności, rentowności i zadłużenia

Rachunkowość kreatywna

 • na co zwrócić uwagę analizując sprawozdanie finansowe w aspekcie narzędzi rachunkowości kreatywnej
 • utrata wartości aktywów i jej wpływ na wynik finansowy
 • wycena rynkowa inwestycji a wycena ostrożna
 • podatek odroczony i jego wpływ na sprawozdanie finansowe

ujemne przepływy pieniężne a dodatni wynik finansowy

Przykłady empiryczne

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Czytanie sprawozdania finansowego - pułapki analizy finansowej.

28 - 29 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Kompleksowa prezentacja zawartości sprawozdania finansowego
 • Poznanie problematyki związanej z analizą finansową
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi manipulowania wynikami przedsiębiorstwa

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów księgowości
 • Analitycy finansowi
 • Osoby zarządzające odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej

Program:

Omówienie poszczególnych części sprawozdania finansowego

 • analiza zawartości informacyjnej bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • analiza informacji dodatkowej jako opisowej części sprawozdania finansowego
 • zasady sprawozdawczości finansowej

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

 • podstawowe grupy wskaźników finansowych
 • źródła analizy płynności, rentowności i zadłużenia

Rachunkowość kreatywna

 • na co zwrócić uwagę analizując sprawozdanie finansowe w aspekcie narzędzi rachunkowości kreatywnej
 • utrata wartości aktywów i jej wpływ na wynik finansowy
 • wycena rynkowa inwestycji a wycena ostrożna
 • podatek odroczony i jego wpływ na sprawozdanie finansowe

ujemne przepływy pieniężne a dodatni wynik finansowy

Przykłady empiryczne


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.


CENA SZKOLENIA

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?