Podatki

Rachunkowość dla niefinansistów.

21 - 22 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1100 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Omówienie problematyki sporządzenia sprawozdania finansowego
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa bilansowego

Profil uczestnika:

 • Pracownicy firm, którzy nie zajmowali się dotąd problematyką związaną z rachunkowością
 • Przyszli pracownicy działów finansowo-księgowych oraz biur rachunkowych
 • Osoby początkujące zajmujące się księgowością na poziomie podstawowym

Program:

Księgi rachunkowe a ewidencje podatkowe

 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych a formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw

Bilans jako rachunek majątku

 • klasyfikacja aktywów i pasywów jednostki,
 • zasada równowagi bilansowej,
 • źródła finasowania działalności gospodarczej)

Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów

 • klasyfikacja przychodów i kosztów w prawie bilansowym,
 • wynik ze sprzedaży a wynik finansowy jednostki,
 • dochód podatkowy a wynik finansowy

Operacje gospodarcze i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 • konto jako urządzenie księgowe,
 • dowody księgowe
 • podstawowe operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat

Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia - przykład empiryczny

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Rachunkowość dla niefinansistów.

21 - 22 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Omówienie problematyki sporządzenia sprawozdania finansowego
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa bilansowego

Profil uczestnika:

 • Pracownicy firm, którzy nie zajmowali się dotąd problematyką związaną z rachunkowością
 • Przyszli pracownicy działów finansowo-księgowych oraz biur rachunkowych
 • Osoby początkujące zajmujące się księgowością na poziomie podstawowym

Program:

Księgi rachunkowe a ewidencje podatkowe

 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych a formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw

Bilans jako rachunek majątku

 • klasyfikacja aktywów i pasywów jednostki,
 • zasada równowagi bilansowej,
 • źródła finasowania działalności gospodarczej)

Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów

 • klasyfikacja przychodów i kosztów w prawie bilansowym,
 • wynik ze sprzedaży a wynik finansowy jednostki,
 • dochód podatkowy a wynik finansowy

Operacje gospodarcze i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 • konto jako urządzenie księgowe,
 • dowody księgowe
 • podstawowe operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat

Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia - przykład empiryczny


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.


CENA SZKOLENIA

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?