Podatki

Wynik finansowy a dochód podatkowy w sprawozdaniu finansowym.

14 - 15 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1100 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z ujęciem kosztów i przychodów bilansowych w aspekcie prawa podatkowego
 • Poznanie problematyki związanej z funkcjonowaniem kategorii księgowego wyniku finansowego
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów księgowości
 • Analitycy finansowi
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej

PROGRAM:

Sprawozdanie finansowe jako produkt finalny rachunkowości

 • zasady sprawozdawczości finansowej
 • krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości
 • elementy sprawozdania finansowego
 • droga sprawozdania finansowego po dniu bilansowym

Rachunek zysków i strat jako rachunek efektywności ekonomicznej

 • przychody i koszty bilansowe
 • wynik finansowy jednostki jako kategoria księgowa
 • prawo bilansowe a prawo podatkowe

Podatek dochodowy w informacji dodatkowej

 • ustalenie podatku dochodowego - przykład empiryczny

Podatek odroczony i jego wpływ na wynik finansowy

 • aktywa z tytułu odroczonego podatku
 • pasywa z tytułu odroczonego podatku
 • odroczony podatek w RZIS
 • przykłady
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Wynik finansowy a dochód podatkowy w sprawozdaniu finansowym.

14 - 15 stycznia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z ujęciem kosztów i przychodów bilansowych w aspekcie prawa podatkowego
 • Poznanie problematyki związanej z funkcjonowaniem kategorii księgowego wyniku finansowego
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów księgowości
 • Analitycy finansowi
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej

PROGRAM:

Sprawozdanie finansowe jako produkt finalny rachunkowości

 • zasady sprawozdawczości finansowej
 • krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości
 • elementy sprawozdania finansowego
 • droga sprawozdania finansowego po dniu bilansowym

Rachunek zysków i strat jako rachunek efektywności ekonomicznej

 • przychody i koszty bilansowe
 • wynik finansowy jednostki jako kategoria księgowa
 • prawo bilansowe a prawo podatkowe

Podatek dochodowy w informacji dodatkowej

 • ustalenie podatku dochodowego - przykład empiryczny

Podatek odroczony i jego wpływ na wynik finansowy

 • aktywa z tytułu odroczonego podatku
 • pasywa z tytułu odroczonego podatku
 • odroczony podatek w RZIS
 • przykłady

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Angelika Kaczmarczyk  doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się problematyką związaną ze sprawozdawczością finansową. Prowadzi szkolenia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest Autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórca i koordynator projektów szkoleniowo - konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Wykładowca na studiach MBA we Wrocławiu oraz w Opolu.


CENA SZKOLENIA

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?