Podatki

BILANS. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2019 ROKU.

4 grudnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
349 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2019 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2019 r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program

I. Zmiany podatku CIT od 2019 r. oraz od 2020 r. i ich wpływ na rozliczenia roczne:

1. Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 25%
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

4. Obniżenie stawki podatku dochodowego

 • Obniżenie stawki CIT do 9% - dla kogo?
 • Wpłacanie zaliczek w trakcie roku a stawka podatku CIT
 • Spółki istniejące i nowe - jak stosować preferencje?

5. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
 • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
 • Korekta współzależna;

6. Zmiany od 2020 r. i ich wpływ na rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r.:

 • Koszty 2018 r. czy uzależnione od formy zapłaty?
 • Wyłączenie z KUP zapłaty gotówką, na inny rachunek bankowy niż podany na stronach MF, bez zastosowania split paymentu;
 • Zastosowanie wyłączeń z KUP na przełomie roku 2018 i 2019;
 • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: koszt 2018 r. a zapłata w 2019 r., RMK a nowe zasady wyłaczeń;
 • Korekta faktury a KUP;

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2019 r.:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki (2018 r. i 2019 r.) schemat;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich - zasady rozliczeń.

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:

1. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

2. Nowe dane w CIT - 8 za 2019 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2019 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Załączniki do zeznania rocznego:

 • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT - ST zasady wypełniania i stosowania;
 • CIT - D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
 • CIT - O - w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
 • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT - O;
 • Nowy załącznik CIT - TP i PIT - TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
 • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych - składane do końca września 2019 r.

3. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD - U, ORD - W;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W;
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy dla uczestników podatków 25- 26 XI

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

BILANS. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2019 ROKU.

4 grudnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2019 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2019 r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program

I. Zmiany podatku CIT od 2019 r. oraz od 2020 r. i ich wpływ na rozliczenia roczne:

1. Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 25%
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

4. Obniżenie stawki podatku dochodowego

 • Obniżenie stawki CIT do 9% - dla kogo?
 • Wpłacanie zaliczek w trakcie roku a stawka podatku CIT
 • Spółki istniejące i nowe - jak stosować preferencje?

5. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
 • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
 • Korekta współzależna;

6. Zmiany od 2020 r. i ich wpływ na rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r.:

 • Koszty 2018 r. czy uzależnione od formy zapłaty?
 • Wyłączenie z KUP zapłaty gotówką, na inny rachunek bankowy niż podany na stronach MF, bez zastosowania split paymentu;
 • Zastosowanie wyłączeń z KUP na przełomie roku 2018 i 2019;
 • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: koszt 2018 r. a zapłata w 2019 r., RMK a nowe zasady wyłaczeń;
 • Korekta faktury a KUP;

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2019 r.:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki (2018 r. i 2019 r.) schemat;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich - zasady rozliczeń.

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:

1. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

2. Nowe dane w CIT - 8 za 2019 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2019 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Załączniki do zeznania rocznego:

 • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT - ST zasady wypełniania i stosowania;
 • CIT - D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
 • CIT - O - w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
 • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT - O;
 • Nowy załącznik CIT - TP i PIT - TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
 • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych - składane do końca września 2019 r.

3. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD - U, ORD - W;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W;

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy dla uczestników podatków 25- 26 XI


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?