Podatki

REWOLUCJE PODATKOWE. NOWELIZACJA VAT I PODATKI DOCHODOWE 2019/ 2020

29 - 30 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
598 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. PODATEK CIT

I. Zmiany Ustawy o CIT wprowadzane nowelizacjami w trakcie 2019 r.:

1. Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od stycznia 2020 r. w zakresie wyłączania z KUP:

 • Pojęcie tzw. białej listy podatników - na czym polega uregulowanie;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany na stronach MF - wyłączenie z KUP od nowego roku;
 • Pojęcie transakcji - jak należy je rozumieć
 • Limit wydatku powyżej 15 tys. zł i zasady jego obliczania: zamówienie, umowa, faktura co ma znaczenie;
 • Limity transakcji w przypadku upustów, usług ciągłych.

2. Nowe zawiadomienie do US w celu ochrony KUP:

 • Podstawa prawna zawiadomienia;
 • Przypadki kiedy należy złożyć zawiadomienie - zapłata na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF
 • Treść zawiadomienia;
 • Miejsce składania zawiadomienia - właściwość US;
 • Termin składania zawiadomienia: 3 dni od wykonania przelewu - jak należy rozumieć

3. Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym - nowe wyłączanie z KUP:

 • Podstawowe założenia ustawy - zmiany w różnych ustawach, nie tylko podatkowych
 • Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach

4. Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:

 • Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego - funkcjonowanie tzw. simpów;
 • Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP;
 • Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe;
 • Funkcjonowanie faktoringu;
 • Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP

II. Inne zmiany Ustawy o CIT uchwalone w 2018 r. a obowiązujące od 2020 r.

1. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

2. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej za 2019 r.:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
 • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
 • Korekta współzależna;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej - wzór i zasady za 2018 r. i za 2019 r.
 • Przepisy przejściowe: przepisy obowiązujące od 2018 r. i od 2019 r.

3. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane,
 • Sposób składania druku MDR-3
 • właściwość US.

4. Podatek u źródła - zmiany przesunięte od 2020 r.

 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy - podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki - jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł;
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji - dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji;
 • Wniosek o zwrot podatku u źródła - nowe uregulowania

5. Nowe druki deklaracji składane od 2020 r.:

 • CIT-MIT - rozliczanie podatku od dochodów od majątku;
 • IP BOX CIT - nowa stawka podatku 5% dla dochodów z praw własności intelektualnej;
 • CIT-14 zryczałtowany podatek od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji serii obligacji
 • TPR-P i TPR-C - informacja o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Nowa wersja aplikacji e-sprawozdania

6. Podatek PIT - stawka 17%

 • Data wejścia w życie zmiany;
 • Kogo dotyczy obniżony podatek?
 • Podatek liniowy a stawka obniżona;
 • Rozliczenie roczne za 2019 r.: do września 18% a za ostatni kwartał 17%;
 • Nowy wzór rozliczenia podatkowego.

7. Dyskusja z uczestnikami

II. PODATEK VAT

1. Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF - od września 2019 r.;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe

2. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:

 • zasada “odwrotne obciążenie” - dla kogo?
 • Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT - jakie usługi podlegają nowej zasadzie? - problemy interpretacyjne
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem - założenia projektu

3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia - zmiana od 1 listopada 2019 r.:

 • Nowe elementy faktury po zmianach;
 • Zasada stosowania zapisu: “mechanizm podzielonej płatności”
 • Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedającego
 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Zapłata zaliczek a split payment
 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS - czy na pewno?;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.

4. E-paragon i nowa kasa fiskalna - uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. - co uległo zmianie?;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych - kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
 • Kasa fiskalna - kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon - zasady wystawiania i wysyłania;
 • Sposoby wysyłki e-paragonu;
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.

5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych - zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad - wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
 • Obowiązki dla zamawiających;
 • Uprawnienia dla wykonawców;
 • Struktura e-faktury podana przez Ministra cyfryzacji;
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z e-fakturami;
 • Problemy techniczne e-faktur;
 • Inne sposoby wysyłania faktur - czy znikają?

6. Nowa matryca stawek podatku VAT - zmiana od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK - zmiany od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r.:

 • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
 • Jakie deklaracje zostają?
 • Nowy JPK_VDEK - zasady wypełniania;
 • Rozliczanie kwartalne a nowy schemat JPK;
 • Zasady dokonywania korekt JPK;
 • Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł. - w jakich przypadkach;
 • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: korekta JPK a termin zwrotu VAT, elementy nowego schematu
 • Przepisy przejściowe - równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

8. NIP na paragonie - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
 • Faktura do paragonu - zasady obecne;
 • Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP;
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u - sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u - konsekwencje po stronie kupującego;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań

9. Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 15 X

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu do 15 X

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 15 X

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu po 15 X

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

REWOLUCJE PODATKOWE. NOWELIZACJA VAT I PODATKI DOCHODOWE 2019/ 2020

29 - 30 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. PODATEK CIT

I. Zmiany Ustawy o CIT wprowadzane nowelizacjami w trakcie 2019 r.:

1. Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od stycznia 2020 r. w zakresie wyłączania z KUP:

 • Pojęcie tzw. białej listy podatników - na czym polega uregulowanie;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany na stronach MF - wyłączenie z KUP od nowego roku;
 • Pojęcie transakcji - jak należy je rozumieć
 • Limit wydatku powyżej 15 tys. zł i zasady jego obliczania: zamówienie, umowa, faktura co ma znaczenie;
 • Limity transakcji w przypadku upustów, usług ciągłych.

2. Nowe zawiadomienie do US w celu ochrony KUP:

 • Podstawa prawna zawiadomienia;
 • Przypadki kiedy należy złożyć zawiadomienie - zapłata na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF
 • Treść zawiadomienia;
 • Miejsce składania zawiadomienia - właściwość US;
 • Termin składania zawiadomienia: 3 dni od wykonania przelewu - jak należy rozumieć

3. Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym - nowe wyłączanie z KUP:

 • Podstawowe założenia ustawy - zmiany w różnych ustawach, nie tylko podatkowych
 • Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach

4. Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:

 • Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego - funkcjonowanie tzw. simpów;
 • Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP;
 • Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe;
 • Funkcjonowanie faktoringu;
 • Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP

II. Inne zmiany Ustawy o CIT uchwalone w 2018 r. a obowiązujące od 2020 r.

1. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

2. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej za 2019 r.:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
 • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
 • Korekta współzależna;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej - wzór i zasady za 2018 r. i za 2019 r.
 • Przepisy przejściowe: przepisy obowiązujące od 2018 r. i od 2019 r.

3. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane,
 • Sposób składania druku MDR-3
 • właściwość US.

4. Podatek u źródła - zmiany przesunięte od 2020 r.

 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy - podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki - jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł;
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji - dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji;
 • Wniosek o zwrot podatku u źródła - nowe uregulowania

5. Nowe druki deklaracji składane od 2020 r.:

 • CIT-MIT - rozliczanie podatku od dochodów od majątku;
 • IP BOX CIT - nowa stawka podatku 5% dla dochodów z praw własności intelektualnej;
 • CIT-14 zryczałtowany podatek od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji serii obligacji
 • TPR-P i TPR-C - informacja o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Nowa wersja aplikacji e-sprawozdania

6. Podatek PIT - stawka 17%

 • Data wejścia w życie zmiany;
 • Kogo dotyczy obniżony podatek?
 • Podatek liniowy a stawka obniżona;
 • Rozliczenie roczne za 2019 r.: do września 18% a za ostatni kwartał 17%;
 • Nowy wzór rozliczenia podatkowego.

7. Dyskusja z uczestnikami

II. PODATEK VAT

1. Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF - od września 2019 r.;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe

2. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:

 • zasada “odwrotne obciążenie” - dla kogo?
 • Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT - jakie usługi podlegają nowej zasadzie? - problemy interpretacyjne
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem - założenia projektu

3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia - zmiana od 1 listopada 2019 r.:

 • Nowe elementy faktury po zmianach;
 • Zasada stosowania zapisu: “mechanizm podzielonej płatności”
 • Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedającego
 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Zapłata zaliczek a split payment
 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS - czy na pewno?;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.

4. E-paragon i nowa kasa fiskalna - uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. - co uległo zmianie?;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych - kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
 • Kasa fiskalna - kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon - zasady wystawiania i wysyłania;
 • Sposoby wysyłki e-paragonu;
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.

5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych - zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad - wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
 • Obowiązki dla zamawiających;
 • Uprawnienia dla wykonawców;
 • Struktura e-faktury podana przez Ministra cyfryzacji;
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z e-fakturami;
 • Problemy techniczne e-faktur;
 • Inne sposoby wysyłania faktur - czy znikają?

6. Nowa matryca stawek podatku VAT - zmiana od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK - zmiany od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r.:

 • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
 • Jakie deklaracje zostają?
 • Nowy JPK_VDEK - zasady wypełniania;
 • Rozliczanie kwartalne a nowy schemat JPK;
 • Zasady dokonywania korekt JPK;
 • Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł. - w jakich przypadkach;
 • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: korekta JPK a termin zwrotu VAT, elementy nowego schematu
 • Przepisy przejściowe - równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

8. NIP na paragonie - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
 • Faktura do paragonu - zasady obecne;
 • Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP;
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u - sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u - konsekwencje po stronie kupującego;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań

9. Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 15 X

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu do 15 X

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 15 X

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu po 15 X


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?