Podatki

PODATEK VAT PODSUMOWANIE ROKU 2019 ORAZ ZMIANY NA 2020

29 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

Cena szkolenia:
349 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FAKTUROWANIE W VAT - ZMIANY DLA PODATNIKA 2019/2020

Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny

Zmiany dotyczące fakturowania w branży rolniczej

 • Dane na fakturze VAT RR i w oświadczeniu
 • Zasady wystawiania faktur VAT RR i oświadczeń w formie elektronicznej
 • Brak terminu zapłaty za fakturę

Mechanizm podzielnej płatności a zmiany na fakturze VAT

 • Zasady stosowania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • ankcje dla wystawcy faktury i nabywcy, z powodu braku podania na fakturze dodatkowych oznaczeń oraz uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności

Uchylenie załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową - SKUTKI dla fakturowania tych transakcji po zmianach

PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - obowiązek dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i skutki z tym związane oraz sankcje dla podatników

PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - BAZA PODATNIKÓW VAT a płatność za fakturę na konto, które nie figuruje w nowym wykazie MF - dotkliwe skutki dla podatników

SPLIT PAYMENT - OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ

 • Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - terminy wdrożenia
 • Odwrotne obciążenie w VAT - likwidacja załącznika 11 i 14 oraz 13
 • Likwidacja rozliczeń w deklaracji VAT-27
 • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • Nowości w fakturze VAT od września 2019 r.
 • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy
 • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
 • Konto bankowe na działalność gospodarczą - konsekwencja obowiązkowej podzielnej płatności
 • ZMIANY KKS - dodanie art. 57c dotyczącego nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA VAT

 • Zmiana art. 105a regulującego kwestię stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy
 • Odpowiedzialność podatkowa dotycząca towarów, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia
 • Rezygnacja z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej - brak mechanizmu ochronnego w ramach załącznika 13
 • Odpowiedzialność podatkowa a wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15

NOWE OBOWIAZKI DLA PODATNIKA VAT - Biała lista podatników

 • Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020

 • WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
 • Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Terminy i etapy wdrożenia
 • Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
 • Zasady składania wniosków i opłaty
 • Ochrona prawna wnioskodawcy
 • Instancja odwoławcza
 • Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej

KASY fiskalne ON- LINE - praktyczne problemy podatnika

 • Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
 • Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
 • Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat - terminy!
 • WAŻNY TERMIN - kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
 • Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
 • 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online - komu przysługuje?
 • Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
 • Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej - zasady karania?
 • Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7/VAT-7K spowodowane zmianami w kasach fiskalnych

JPK ORAZ MATRYCA VAT - NOWOŚCI EWIDENCYJNE DLA PODATKU VAT

 • Deklaracje VAT zostaną zastąpione plikami JPK
 • KARY DLA KSIEGOWYCH - sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • Od 1 stycznia 2020r. faktura dla przedsiębiorcy tylko na podstawie paragonu z jego numerem NIP
 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT

BONY, VOUCHERY I KARTY PODARUNKOWE - ROZLICZENIA NA KONIEC ROKU

 • Definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
 • Wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • Praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
 • Bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • ZAKUPY FIRMOWE - ROZLICZENIE VAT NA KONIEC 2019 R.
 • Naprawy i przeglądy samochodów, zakup części samochodowych
 • Bilety kolejowe, autobusowe i lotnicze
 • Opłaty za wynajem miejsc parkingowych
 • Zakup okularów i soczewek
 • Zakup owoców i warzyw
 • Zakup wody, kawy, herbaty, ciastek
 • Zakup wyposażenia apteczek
 • Catering i faktury z restauracji i hoteli
 • Zakupy kart multisport, biletów do kina i teatru
 • Pogrzeb pracownika lub byłego pracownika
 • Prezenty i poczęstunek dla pracowników z okazji świąt lub jubileuszu
 • Organizacja imprezy integracyjnej
 • Zakup posiłków regeneracyjnych
 • Hotel pracowniczy
 • Zakup odzieży dla pracowników
 • Zakup prezentów dla kontrahentów
 • Zakup licencji i prenumerat do serwisów internetowych

Bieżące orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa w wybranych obszarach VAT

 • WYROK TSUE - karty paliwowe zakup paliwa czy usługi finansowej zwolnionej z VAT?
 • Kiedy podpisanie protokołu odbioru usług budowlanych wyznacza datę ich wykonania - konsekwencje wyroku TSUE
 • Kto może odliczać VAT od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych po wyroku TSUE
 • Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę - kontrowersje rozliczania w VAT
 • Jak rozliczyć zakup od zagranicznego kontrahenta, gdy towar został wydany z magazynu w Polsce
 • Czy należy stosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej, jeżeli wiadomo, że dostawa nastąpi z opóźnieniem
 • Jak raportować zakupy w JPK_VAT, gdy rozliczamy VAT za okresy kwartalne
 • Czy kursy nauki jazdy są zwolnione z VAT - konsekwencje wyroku TSUE
 • Komornicy sądowi nie podlegają VAT - interpretacja ogólna MF
 • W jakim terminie podatnik może wystąpić z wnioskiem o wypłatę środków z rachunku VAT?
 • Czy grozi sankcja VAT dla osoby fizycznej, która złożyła korektę deklaracji
 • Czy można odliczyć pełny VAT od zakupu usługi oklejenia samochodu reklamą firmy
 • Jakie są konsekwencje zastosowania na fakturze zawyżonej stawki VAT
 • Jak opodatkować opłatę internetową dotyczącą towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT
 • Czy nabycie usługi parkingowej stanowi import usług
 • Jak ma rozliczyć VAT polski podatnik, gdy wykonuje usługi budowlane w innym kraju UE dla polskiego podatnika
 • Jaki kurs waluty przyjąć w przypadku importu usług ciągłych
 • Jak dokonać korekty WNT, gdy zaniżono VAT należny
 • Jak rozliczyć zakup towarów, gdy kontrahent z UE nie jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania mediów

Program w zakresie nowelizacji może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATEK VAT PODSUMOWANIE ROKU 2019 ORAZ ZMIANY NA 2020

29 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

FAKTUROWANIE W VAT - ZMIANY DLA PODATNIKA 2019/2020

Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny

Zmiany dotyczące fakturowania w branży rolniczej

 • Dane na fakturze VAT RR i w oświadczeniu
 • Zasady wystawiania faktur VAT RR i oświadczeń w formie elektronicznej
 • Brak terminu zapłaty za fakturę

Mechanizm podzielnej płatności a zmiany na fakturze VAT

 • Zasady stosowania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • ankcje dla wystawcy faktury i nabywcy, z powodu braku podania na fakturze dodatkowych oznaczeń oraz uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności

Uchylenie załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową - SKUTKI dla fakturowania tych transakcji po zmianach

PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - obowiązek dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i skutki z tym związane oraz sankcje dla podatników

PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - BAZA PODATNIKÓW VAT a płatność za fakturę na konto, które nie figuruje w nowym wykazie MF - dotkliwe skutki dla podatników

SPLIT PAYMENT - OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ

 • Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - terminy wdrożenia
 • Odwrotne obciążenie w VAT - likwidacja załącznika 11 i 14 oraz 13
 • Likwidacja rozliczeń w deklaracji VAT-27
 • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • Nowości w fakturze VAT od września 2019 r.
 • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy
 • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
 • Konto bankowe na działalność gospodarczą - konsekwencja obowiązkowej podzielnej płatności
 • ZMIANY KKS - dodanie art. 57c dotyczącego nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA VAT

 • Zmiana art. 105a regulującego kwestię stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy
 • Odpowiedzialność podatkowa dotycząca towarów, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia
 • Rezygnacja z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej - brak mechanizmu ochronnego w ramach załącznika 13
 • Odpowiedzialność podatkowa a wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15

NOWE OBOWIAZKI DLA PODATNIKA VAT - Biała lista podatników

 • Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020

 • WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
 • Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Terminy i etapy wdrożenia
 • Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
 • Zasady składania wniosków i opłaty
 • Ochrona prawna wnioskodawcy
 • Instancja odwoławcza
 • Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej

KASY fiskalne ON- LINE - praktyczne problemy podatnika

 • Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
 • Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
 • Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat - terminy!
 • WAŻNY TERMIN - kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
 • Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
 • 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online - komu przysługuje?
 • Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
 • Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej - zasady karania?
 • Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7/VAT-7K spowodowane zmianami w kasach fiskalnych

JPK ORAZ MATRYCA VAT - NOWOŚCI EWIDENCYJNE DLA PODATKU VAT

 • Deklaracje VAT zostaną zastąpione plikami JPK
 • KARY DLA KSIEGOWYCH - sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • Od 1 stycznia 2020r. faktura dla przedsiębiorcy tylko na podstawie paragonu z jego numerem NIP
 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT

BONY, VOUCHERY I KARTY PODARUNKOWE - ROZLICZENIA NA KONIEC ROKU

 • Definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
 • Wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • Praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
 • Bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • ZAKUPY FIRMOWE - ROZLICZENIE VAT NA KONIEC 2019 R.
 • Naprawy i przeglądy samochodów, zakup części samochodowych
 • Bilety kolejowe, autobusowe i lotnicze
 • Opłaty za wynajem miejsc parkingowych
 • Zakup okularów i soczewek
 • Zakup owoców i warzyw
 • Zakup wody, kawy, herbaty, ciastek
 • Zakup wyposażenia apteczek
 • Catering i faktury z restauracji i hoteli
 • Zakupy kart multisport, biletów do kina i teatru
 • Pogrzeb pracownika lub byłego pracownika
 • Prezenty i poczęstunek dla pracowników z okazji świąt lub jubileuszu
 • Organizacja imprezy integracyjnej
 • Zakup posiłków regeneracyjnych
 • Hotel pracowniczy
 • Zakup odzieży dla pracowników
 • Zakup prezentów dla kontrahentów
 • Zakup licencji i prenumerat do serwisów internetowych

Bieżące orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa w wybranych obszarach VAT

 • WYROK TSUE - karty paliwowe zakup paliwa czy usługi finansowej zwolnionej z VAT?
 • Kiedy podpisanie protokołu odbioru usług budowlanych wyznacza datę ich wykonania - konsekwencje wyroku TSUE
 • Kto może odliczać VAT od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych po wyroku TSUE
 • Kiedy podatnik VAT może anulować wystawioną fakturę - kontrowersje rozliczania w VAT
 • Jak rozliczyć zakup od zagranicznego kontrahenta, gdy towar został wydany z magazynu w Polsce
 • Czy należy stosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej, jeżeli wiadomo, że dostawa nastąpi z opóźnieniem
 • Jak raportować zakupy w JPK_VAT, gdy rozliczamy VAT za okresy kwartalne
 • Czy kursy nauki jazdy są zwolnione z VAT - konsekwencje wyroku TSUE
 • Komornicy sądowi nie podlegają VAT - interpretacja ogólna MF
 • W jakim terminie podatnik może wystąpić z wnioskiem o wypłatę środków z rachunku VAT?
 • Czy grozi sankcja VAT dla osoby fizycznej, która złożyła korektę deklaracji
 • Czy można odliczyć pełny VAT od zakupu usługi oklejenia samochodu reklamą firmy
 • Jakie są konsekwencje zastosowania na fakturze zawyżonej stawki VAT
 • Jak opodatkować opłatę internetową dotyczącą towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT
 • Czy nabycie usługi parkingowej stanowi import usług
 • Jak ma rozliczyć VAT polski podatnik, gdy wykonuje usługi budowlane w innym kraju UE dla polskiego podatnika
 • Jaki kurs waluty przyjąć w przypadku importu usług ciągłych
 • Jak dokonać korekty WNT, gdy zaniżono VAT należny
 • Jak rozliczyć zakup towarów, gdy kontrahent z UE nie jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania mediów

Program w zakresie nowelizacji może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?