Podatki

PODATEK VAT rewolucyjne zmiany od września, listopada 2019 r. oraz 2020 r.i bieżące problemy podatnika.

21 października 2019 r.

Hotel Novotel & Ibis Wrocław Centrum

Cena szkolenia:
220 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

LIKWIDACJA ZWOLNIEŃ W VAT - OD WRZEŚNIA REJESTRUJ SIĘ JAKO VAT-owiec !

 • Kto od 1 września musi obowiązkowo zarejestrować się do VAT
 • Towary, których sprzedaż przez Internet powoduje utratę prawa do zwolnienia
 • Podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU
 • Podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie (również w sklepie internetowym) części do pojazdów samochodowych i motocykli
 • Podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu

SPLIT PAYMENT - OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ

 • Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - terminy wdrożenia
 • Odwrotne obciążenie w VAT - likwidacja załącznika 11 i 14 oraz 13
 • Likwidacja rozliczeń w deklaracji VAT-27
 • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • Nowości w fakturze VAT od września 2019 r.
 • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy
 • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
 • Konto bankowe na działalność gospodarczą - konsekwencja obowiązkowej podzielnej płatności
 • ZMIANY KKS - dodanie art. 57c dotyczącego nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

NOWE OBOWIAZKI DLA PODATNIKA VAT - Biała lista podatników od 1.09.2019 r.

 • Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA VAT

 • Zmiana art. 105a regulującego kwestię stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy
 • Odpowiedzialność podatkowa dotycząca towarów, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia
 • Rezygnacja z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej - brak mechanizmu ochronnego w ramach załącznika 13
 • Odpowiedzialność podatkowa a wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15

Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020

 • WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
 • Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Terminy i etapy wdrożenia
 • Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
 • Zasady składania wniosków i opłaty
 • Ochrona prawna wnioskodawcy
 • Instancja odwoławcza
 • Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej

KASY fiskalne ON- LINE wchodzą w życie!

 • Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
 • Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
 • Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat - terminy!
 • WAŻNY TERMIN - kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
 • Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
 • 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online - komu przysługuje?
 • Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
 • Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej - zasady karania?
 • Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7/VAT-7K spowodowane zmianami w kasach fiskalnych

JPK ORAZ MATRYCA VAT - NOWOŚCI EWIDENCYJNE DLA PODATKU VAT

 • Deklaracje VAT zostaną zastąpione plikami JPK
 • KARY DLA KSIEGOWYCH - sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • Od 1 stycznia 2020r. faktura dla przedsiębiorcy tylko na podstawie paragonu z jego numerem NIP
 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT

POZOSTAŁE ZMIANY W VAT 2019/2020

 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 • Wykreślanie z rejestru podatników czynnych a deklaracje “zerowe”
 • Zmiany w zakresie sposobu dokonywania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dokonywanego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona
 • ZWROTY VAT - Zmiany polegające na doprecyzowaniu zasad dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym - dwudziestopięciodniowym terminie
 • Zmiany polegające na modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy VAT
 • Zmiany polegające na wprowadzeniu ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług.
 • PIERWSZE ZASIEDLENIE - Zmianach polegających na modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
 • Zmiany polegające na umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia
 • Zmiany polegające na ograniczeniu formalności, które nałożone są na podatników w zakresie konieczności przedkładania organom celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej
 • Zmiany polegające na obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej i kks dotyczące nowelizacji VAT

Bieżące orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa w wybranych obszarach VAT - WYBRANE ZAGADNIENIA

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

220 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATEK VAT rewolucyjne zmiany od września, listopada 2019 r. oraz 2020 r.i bieżące problemy podatnika.

21 października 2019 r.

Hotel Novotel & Ibis Wrocław Centrum

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

LIKWIDACJA ZWOLNIEŃ W VAT - OD WRZEŚNIA REJESTRUJ SIĘ JAKO VAT-owiec !

 • Kto od 1 września musi obowiązkowo zarejestrować się do VAT
 • Towary, których sprzedaż przez Internet powoduje utratę prawa do zwolnienia
 • Podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU
 • Podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie (również w sklepie internetowym) części do pojazdów samochodowych i motocykli
 • Podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu

SPLIT PAYMENT - OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ

 • Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - terminy wdrożenia
 • Odwrotne obciążenie w VAT - likwidacja załącznika 11 i 14 oraz 13
 • Likwidacja rozliczeń w deklaracji VAT-27
 • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • Nowości w fakturze VAT od września 2019 r.
 • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy
 • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
 • Konto bankowe na działalność gospodarczą - konsekwencja obowiązkowej podzielnej płatności
 • ZMIANY KKS - dodanie art. 57c dotyczącego nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

NOWE OBOWIAZKI DLA PODATNIKA VAT - Biała lista podatników od 1.09.2019 r.

 • Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA VAT

 • Zmiana art. 105a regulującego kwestię stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy
 • Odpowiedzialność podatkowa dotycząca towarów, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia
 • Rezygnacja z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej - brak mechanizmu ochronnego w ramach załącznika 13
 • Odpowiedzialność podatkowa a wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15

Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020

 • WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
 • Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Terminy i etapy wdrożenia
 • Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
 • Zasady składania wniosków i opłaty
 • Ochrona prawna wnioskodawcy
 • Instancja odwoławcza
 • Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej

KASY fiskalne ON- LINE wchodzą w życie!

 • Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
 • Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
 • Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat - terminy!
 • WAŻNY TERMIN - kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
 • Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
 • 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online - komu przysługuje?
 • Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
 • Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej - zasady karania?
 • Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7/VAT-7K spowodowane zmianami w kasach fiskalnych

JPK ORAZ MATRYCA VAT - NOWOŚCI EWIDENCYJNE DLA PODATKU VAT

 • Deklaracje VAT zostaną zastąpione plikami JPK
 • KARY DLA KSIEGOWYCH - sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • Od 1 stycznia 2020r. faktura dla przedsiębiorcy tylko na podstawie paragonu z jego numerem NIP
 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT

POZOSTAŁE ZMIANY W VAT 2019/2020

 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 • Wykreślanie z rejestru podatników czynnych a deklaracje “zerowe”
 • Zmiany w zakresie sposobu dokonywania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dokonywanego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona
 • ZWROTY VAT - Zmiany polegające na doprecyzowaniu zasad dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym - dwudziestopięciodniowym terminie
 • Zmiany polegające na modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy VAT
 • Zmiany polegające na wprowadzeniu ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług.
 • PIERWSZE ZASIEDLENIE - Zmianach polegających na modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
 • Zmiany polegające na umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia
 • Zmiany polegające na ograniczeniu formalności, które nałożone są na podatników w zakresie konieczności przedkładania organom celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej
 • Zmiany polegające na obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej i kks dotyczące nowelizacji VAT

Bieżące orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa w wybranych obszarach VAT - WYBRANE ZAGADNIENIA


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

220 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?