Podatki

VAT kolejne zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r.

27 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
550 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

“Biała lista podatników VAT” - nowy wykaz (wrzesień 2019 r.):

 • zakres danych zawartych w rejestrze,
 • obowiązek dokonywania płatności tylko na zgłoszone do US rachunki bankowe,
 • kary związane z naruszeniem obowiązkowych płatności:
  • obowiązek wykazania dodatkowego przychodu w wysokości dokonanego przelewu (PIT/CIT),
  • brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów (PIT/CIT),
  • solidarna odpowiedzialność w VAT dla nabywcy.

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (wrzesień 2019 r.):

 • Likwidacja “odwrotnego obciążenia”,
 • Rozszerzenie przedmiotowego zakresu solidarnej odpowiedzialności (ponad 150 pozycji),
 • Dla określonych transakcji (ponad 150 pozycji) będzie OBOWIĄZKOWA płatność w ramach Podzielonej Płatności (na rachunek VAT),
 • Wprowadzenie nowej informacji na fakturze: Mechanizm Podzielonej Płatności,
 • Nowe kary związane z naruszeniem nowych regulacji, w tym:
  • Sankcja 100% dla podatnika, który wystawi fakturę bez informacji “Mechanizm Podzielonej Płatności”,
  • Sankcja 100% dla podatnika, który dokona zapłaty za fakturę z informacją “Mechanizm Podzielonej Płatności”, w inny sposób niż w ramach Podzielonej Płatności,
  • Dodatkowo brak kosztu (PIT/CIT), jeśli nabywca naruszy obowiązek zapłaty w ramach Podzielonej Płatności,
 • Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT z tytułu: PIT/CIT/ZUS/akcyza/cło
 • Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z rachunku VAT

JPK_VDEK - projekt łączący JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K (styczeń 2020 r.):

 • nowe zasady składania i przesyłania deklaracji i JPK_VAT,
 • zmiany w zakresie prowadzonej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży),
 • bardzo duże zmiany w strukturze JPK_VAT, w tym podatnik będzie zobowiązany przesyłać dane dotyczące:
  • rodzaju dokumentów sprzedażowych i zakupowych,
  • rodzaju dokonywanej sprzedaży,
 • wprowadzenie kar/sankcji za przesyłanie JPK_VDEK zawierającej błędy i nieprawidłowości (500 zł za każdy błąd),
 • nowe kary z kodeksu karnego skarbowego,
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego.

Faktury wystawiane do sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej tylko do paragonów z NIP nabywcy (wrzesień 2019):

 • Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% dla wystawcy faktury,
 • Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% także dla nabywcy faktury, o ile odlicza on VAT z faktury

Sztuczne opodatkowanie transakcji (licytacji) dokonywanych przez komorników sądowych oraz organy egzekucyjne,

Zmiany w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych

Sankcja w VAT - 15% za błędny poprawione przez podatnika,

Zwolnienie do 200.000 zł - sprzedaż określonych towarów będzie wykluczała zwolnienie.

Faktura VAT RR w wersji elektronicznej,

Kasy fiskalne on-line (maj 2019 r.):

 • kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line - system zachęt oraz obowiązków dla branż “wrażliwych”,
 • ulga z tytułu zakupu kas - tylko dla kas online,
 • nowe rodzaje kas,
 • kary za sprzedaż kas niespełniających warunków technicznych oraz brak serwisu kasy,

Pytania

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Zdzisław Modzelewski Doradca PodatkowyPartner w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Współautor 3 komentarzy do ustawy o VAT, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej, doświadczenie zawodowe zdobył pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Od 2015 r. jest również wspólnikiem w GWW która jest jedną z największych firm prawniczych w Polsce oraz wiodącą kancelarią regulacyjną (doradztwo regulacyjne, czyli związane z publicznym prawem gospodarczym egzekwowanym przez urzędy takie jak UKE, URE, UOKiK czy KNF).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

VAT kolejne zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r.

27 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

“Biała lista podatników VAT” - nowy wykaz (wrzesień 2019 r.):

 • zakres danych zawartych w rejestrze,
 • obowiązek dokonywania płatności tylko na zgłoszone do US rachunki bankowe,
 • kary związane z naruszeniem obowiązkowych płatności:
  • obowiązek wykazania dodatkowego przychodu w wysokości dokonanego przelewu (PIT/CIT),
  • brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów (PIT/CIT),
  • solidarna odpowiedzialność w VAT dla nabywcy.

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (wrzesień 2019 r.):

 • Likwidacja “odwrotnego obciążenia”,
 • Rozszerzenie przedmiotowego zakresu solidarnej odpowiedzialności (ponad 150 pozycji),
 • Dla określonych transakcji (ponad 150 pozycji) będzie OBOWIĄZKOWA płatność w ramach Podzielonej Płatności (na rachunek VAT),
 • Wprowadzenie nowej informacji na fakturze: Mechanizm Podzielonej Płatności,
 • Nowe kary związane z naruszeniem nowych regulacji, w tym:
  • Sankcja 100% dla podatnika, który wystawi fakturę bez informacji “Mechanizm Podzielonej Płatności”,
  • Sankcja 100% dla podatnika, który dokona zapłaty za fakturę z informacją “Mechanizm Podzielonej Płatności”, w inny sposób niż w ramach Podzielonej Płatności,
  • Dodatkowo brak kosztu (PIT/CIT), jeśli nabywca naruszy obowiązek zapłaty w ramach Podzielonej Płatności,
 • Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT z tytułu: PIT/CIT/ZUS/akcyza/cło
 • Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z rachunku VAT

JPK_VDEK - projekt łączący JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K (styczeń 2020 r.):

 • nowe zasady składania i przesyłania deklaracji i JPK_VAT,
 • zmiany w zakresie prowadzonej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży),
 • bardzo duże zmiany w strukturze JPK_VAT, w tym podatnik będzie zobowiązany przesyłać dane dotyczące:
  • rodzaju dokumentów sprzedażowych i zakupowych,
  • rodzaju dokonywanej sprzedaży,
 • wprowadzenie kar/sankcji za przesyłanie JPK_VDEK zawierającej błędy i nieprawidłowości (500 zł za każdy błąd),
 • nowe kary z kodeksu karnego skarbowego,
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego.

Faktury wystawiane do sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej tylko do paragonów z NIP nabywcy (wrzesień 2019):

 • Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% dla wystawcy faktury,
 • Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% także dla nabywcy faktury, o ile odlicza on VAT z faktury

Sztuczne opodatkowanie transakcji (licytacji) dokonywanych przez komorników sądowych oraz organy egzekucyjne,

Zmiany w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych

Sankcja w VAT - 15% za błędny poprawione przez podatnika,

Zwolnienie do 200.000 zł - sprzedaż określonych towarów będzie wykluczała zwolnienie.

Faktura VAT RR w wersji elektronicznej,

Kasy fiskalne on-line (maj 2019 r.):

 • kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line - system zachęt oraz obowiązków dla branż “wrażliwych”,
 • ulga z tytułu zakupu kas - tylko dla kas online,
 • nowe rodzaje kas,
 • kary za sprzedaż kas niespełniających warunków technicznych oraz brak serwisu kasy,

Pytania


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Zdzisław Modzelewski Doradca PodatkowyPartner w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Współautor 3 komentarzy do ustawy o VAT, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej, doświadczenie zawodowe zdobył pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Od 2015 r. jest również wspólnikiem w GWW która jest jedną z największych firm prawniczych w Polsce oraz wiodącą kancelarią regulacyjną (doradztwo regulacyjne, czyli związane z publicznym prawem gospodarczym egzekwowanym przez urzędy takie jak UKE, URE, UOKiK czy KNF).


CENA SZKOLENIA

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?