Nieruchomości

VAT OD NIERUCHOMOŚCI w 2019 roku

10 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Szkolenie ma za zadanie wskazać jak prawidłowo dokonywać rozliczeń VAT w 2019 roku od obrotu nieruchomościami będących własnością samorządów.

 • Dlaczego stawka VAT na sprzedaż gruntu niezabudowanego jest inna niż na grunt zabudowany?
 • Jak rozliczać VAT od czynszu najmu (w tym od opłat "okołoczynszowych", np. od mediów) oraz od bezumownego korzystania?
 • Jaka obowiązuje stawka VAT na dzierżawę, a także na zwrot nakładów na dzierżawioną nieruchomość?
 • Czy jest obowiązek rozliczania VAT od zaliczek i kaucji na zbywaną lub oddaną w użytkowanie nieruchomość, w tym od wpłaconych wadiów?
 • Dlaczego odszkodowania wywłaszczeniowe muszą być z VAT?
 • Czy i kiedy przysługuje odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych (wytwarzania nieruchomości i ich nabyć)?
 • Czy opłata przekształceniowa pobierana od 2019r. jest VAT?
 • Jaka jest stawka VAT i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • I. OGÓLNE ZASADY NALICZANIA VAT OD OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Moment deklarowania VAT od:
   • najmu, dzierżawy i innych podobnych użytkowań
   • użytkowania wieczystego
   • dostaw i zamian działek gruntu, lokali, budynków i budowli
   • ulepszeń obiektów budowlanych
   • innych czynności związanych z nieruchomościami
  • Stawki i zwolnienia od VAT od:
   • najmu nieruchomości niemieszkalnych i mieszkalnych
   • dostawy, dzierżawy i użytkowania wieczystego działek rolnych
   • dostawy, aportu, zamiany używanych obiektów budowlanych
   • inne
  • Podstawa opodatkowania od:
   • sprzedaży i zamiany nieruchomości
   • użytkowania nieruchomości
   • odszkodowań za wywłaszczenia
   • innych
  • Odliczenia VAT i ich korekty
   • terminy odliczeń
   • wysokość odliczeń - pełna lub częściowa
   • brak odliczeń
   • współczynniki odliczeń
   • prewskaźniki odliczeń (w tym powierzchniowy i godzinowy)
   • 10-letnia korekta odliczeń od wytworzenia i ulepszania nieruchomości

  II. RODZAJ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI A ROZLICZENIE VAT

  • Zbycie
  • Zamiana
  • Darowizna i użyczenie
  • Użytkowanie (w tym bezumowne)
  • Aport
  • Zbycie gruntu z naniesieniami nabywcy
  • Zbycie obiektu do rozbiórki
  • Wywłaszczenie
  • Inne

  III. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

  • Obowiązek podatkowy
  • Stawki VAT
  • Wieczyste użytkowanie wraz z dostawą lokalu, budynku, budowli
  • Udziały w nieruchomości
  • Uwłaszczenie
  • Opłata przekształceniowa
   • stawki VAT
   • termin obowiązku podatkowego

  IV. DOKUMENTACJA VAT W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Akty notarialne
  • Faktury i ich korekty
  • Refaktury
  • Kasy rejestrujące i paragony fiskalne w 2019r.

  V. ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT. VAT OD OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

  09:30 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 15:00 Szkolenie
  15:00 Zakończenie szkolenia

   Tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w samorządach od ponad 15 lat.
  Praca zawodowa:
  2 - letnia praca w URZĘDZIE SKARBOWYM;
  11 - letnia praca w MINISTERSTWIE FINANSÓW;
  5 - letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym;
  3 - letnia praca jako konsultant podatkowy w prywatnej firmie.
  Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
  Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku. W ostatnich latach wydane książki to: "VAT od gruntów gminnych", "Słownik VAT dla gmin" i "102 pytania o VAT w JST" - tom I, II, III i IV - wyd. Platforma Edukacyjna

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu do 30.09.2019

  690 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu po 30.09.2019

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


  Nieruchomości

  VAT OD NIERUCHOMOŚCI w 2019 roku

  10 października 2019 r.

  Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA Szkolenie ma za zadanie wskazać jak prawidłowo dokonywać rozliczeń VAT w 2019 roku od obrotu nieruchomościami będących własnością samorządów.

 • Dlaczego stawka VAT na sprzedaż gruntu niezabudowanego jest inna niż na grunt zabudowany?
 • Jak rozliczać VAT od czynszu najmu (w tym od opłat "okołoczynszowych", np. od mediów) oraz od bezumownego korzystania?
 • Jaka obowiązuje stawka VAT na dzierżawę, a także na zwrot nakładów na dzierżawioną nieruchomość?
 • Czy jest obowiązek rozliczania VAT od zaliczek i kaucji na zbywaną lub oddaną w użytkowanie nieruchomość, w tym od wpłaconych wadiów?
 • Dlaczego odszkodowania wywłaszczeniowe muszą być z VAT?
 • Czy i kiedy przysługuje odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych (wytwarzania nieruchomości i ich nabyć)?
 • Czy opłata przekształceniowa pobierana od 2019r. jest VAT?
 • Jaka jest stawka VAT i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

 • PROGRAM

  I. OGÓLNE ZASADY NALICZANIA VAT OD OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Moment deklarowania VAT od:
   • najmu, dzierżawy i innych podobnych użytkowań
   • użytkowania wieczystego
   • dostaw i zamian działek gruntu, lokali, budynków i budowli
   • ulepszeń obiektów budowlanych
   • innych czynności związanych z nieruchomościami
  • Stawki i zwolnienia od VAT od:
   • najmu nieruchomości niemieszkalnych i mieszkalnych
   • dostawy, dzierżawy i użytkowania wieczystego działek rolnych
   • dostawy, aportu, zamiany używanych obiektów budowlanych
   • inne
  • Podstawa opodatkowania od:
   • sprzedaży i zamiany nieruchomości
   • użytkowania nieruchomości
   • odszkodowań za wywłaszczenia
   • innych
  • Odliczenia VAT i ich korekty
   • terminy odliczeń
   • wysokość odliczeń - pełna lub częściowa
   • brak odliczeń
   • współczynniki odliczeń
   • prewskaźniki odliczeń (w tym powierzchniowy i godzinowy)
   • 10-letnia korekta odliczeń od wytworzenia i ulepszania nieruchomości

  II. RODZAJ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI A ROZLICZENIE VAT

  • Zbycie
  • Zamiana
  • Darowizna i użyczenie
  • Użytkowanie (w tym bezumowne)
  • Aport
  • Zbycie gruntu z naniesieniami nabywcy
  • Zbycie obiektu do rozbiórki
  • Wywłaszczenie
  • Inne

  III. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

  • Obowiązek podatkowy
  • Stawki VAT
  • Wieczyste użytkowanie wraz z dostawą lokalu, budynku, budowli
  • Udziały w nieruchomości
  • Uwłaszczenie
  • Opłata przekształceniowa
   • stawki VAT
   • termin obowiązku podatkowego

  IV. DOKUMENTACJA VAT W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Akty notarialne
  • Faktury i ich korekty
  • Refaktury
  • Kasy rejestrujące i paragony fiskalne w 2019r.

  V. ORZECZNICTWO SĄDOWE DOT. VAT OD OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI


  HARMONOGRAM

  09:30 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 15:00 Szkolenie
  15:00 Zakończenie szkolenia

  PRELEGENCI

   Tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w samorządach od ponad 15 lat.
  Praca zawodowa:
  2 - letnia praca w URZĘDZIE SKARBOWYM;
  11 - letnia praca w MINISTERSTWIE FINANSÓW;
  5 - letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym;
  3 - letnia praca jako konsultant podatkowy w prywatnej firmie.
  Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
  Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku. W ostatnich latach wydane książki to: "VAT od gruntów gminnych", "Słownik VAT dla gmin" i "102 pytania o VAT w JST" - tom I, II, III i IV - wyd. Platforma Edukacyjna


  CENA SZKOLENIA

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu do 30.09.2019

  690 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu po 30.09.2019

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?