Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI cz. II
z uwzględnieniem zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym

24 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Skupywanie wierzytelności do potrącenia przez firmy windykacyjne (mity i fakty).

Windykacja własna a pomoc ze strony firm windykacyjnych.

Co to jest niewypłacalność, w jakim momencie powstaje i kiedy może stać się podstawą uniknięcia odpowiedzialności za długi członka zarządu sp. z o.o.

Sposoby ukrywania majątku przez dłużników, tworzenia nowych spółek i spółek zależnych.

Możliwości zajmowania majątku przez wierzyciela w przypadku utworzenia nowej spółki.

Możliwości zajmowania wierzytelności w przypadku przenoszenia majątku przez dłużnika na osoby trzecie.

Nowe zasady prowadzenia egzekucji po nowelizacji z dnia 01.01.2019 roku.

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczania roszczeń wierzyciela.

Klauzula prawomocności a klauzula wykonalności.

Co dobrze napisany wniosek egzekucyjny powinien zawierać?

Zasady poszukiwania majątku w postępowaniu egzekucyjnym.

Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło informacji na temat dłużników, sposoby zajmowania majątku.

Wyciąg bankowy jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Poszukiwanie nieruchomości dłużnika.

Zajmowanie nieistniejących wierzytelności jako element czarnego PR.

O czym należy pamiętać zajmując ruchomości dłużnika?

Co to jest system OGNIVO?

Dane zawarte w ZUS i US jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Akta rejestrowe spółki jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Problem przewlekłości postępowań egzekucyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi.

Zasady liczenia opłat w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty postępowania egzekucyjnego.

Skarga na czynności komornika, czy zawsze jest skutecznym sposobem zapobiegania przewlekłości postępowania?

Możliwości wyboru komornika spoza rewiru.

Odpis z KRS jako dowód osobisty przedsiębiorcy.

Problem aktualności odpisu z KRS, problem danych niewpisanych do KRS i ujawniania w nim danych nieaktualnych.

Kiedy orzeczenie sądu w przedmiocie wpisu do KRS staje się wykonalne?

Dwa rodzaje wpisów do KRS: konstytutywne i deklaratoryjne.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI cz. II
z uwzględnieniem zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym

24 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Skupywanie wierzytelności do potrącenia przez firmy windykacyjne (mity i fakty).

Windykacja własna a pomoc ze strony firm windykacyjnych.

Co to jest niewypłacalność, w jakim momencie powstaje i kiedy może stać się podstawą uniknięcia odpowiedzialności za długi członka zarządu sp. z o.o.

Sposoby ukrywania majątku przez dłużników, tworzenia nowych spółek i spółek zależnych.

Możliwości zajmowania majątku przez wierzyciela w przypadku utworzenia nowej spółki.

Możliwości zajmowania wierzytelności w przypadku przenoszenia majątku przez dłużnika na osoby trzecie.

Nowe zasady prowadzenia egzekucji po nowelizacji z dnia 01.01.2019 roku.

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczania roszczeń wierzyciela.

Klauzula prawomocności a klauzula wykonalności.

Co dobrze napisany wniosek egzekucyjny powinien zawierać?

Zasady poszukiwania majątku w postępowaniu egzekucyjnym.

Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło informacji na temat dłużników, sposoby zajmowania majątku.

Wyciąg bankowy jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Poszukiwanie nieruchomości dłużnika.

Zajmowanie nieistniejących wierzytelności jako element czarnego PR.

O czym należy pamiętać zajmując ruchomości dłużnika?

Co to jest system OGNIVO?

Dane zawarte w ZUS i US jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Akta rejestrowe spółki jako źródło informacji na temat majątku dłużnika.

Problem przewlekłości postępowań egzekucyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi.

Zasady liczenia opłat w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty postępowania egzekucyjnego.

Skarga na czynności komornika, czy zawsze jest skutecznym sposobem zapobiegania przewlekłości postępowania?

Możliwości wyboru komornika spoza rewiru.

Odpis z KRS jako dowód osobisty przedsiębiorcy.

Problem aktualności odpisu z KRS, problem danych niewpisanych do KRS i ujawniania w nim danych nieaktualnych.

Kiedy orzeczenie sądu w przedmiocie wpisu do KRS staje się wykonalne?

Dwa rodzaje wpisów do KRS: konstytutywne i deklaratoryjne.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?