Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI cz. I

23 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

CenaADRESACI SZKOLENIA
Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności,
Osoby zajmujące się zawieraniem umów,
Osoby odpowiedzialne za tworzenie procedur w w/w zakresie

METODY SZKOLENIOWE:
Praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS, ugody?),
Dyskusja kierowana - omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,
Wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).

1. Prewencja:

 • badanie wiarygodności kontrahentów
  • Krajowy Rejestr Sądowy,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  • kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki,
 • odpis z KRS jako dokument świadczący o kondycji spółki (analiza dokumentu),
 • poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
 • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, zawieranie umów z pełnomocnikami i prokurentami, rodzaje prokury, w kontekście podpisywanych ugód,
 • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi, wynikające z umów, które zawierają?

2. Windykacja przedsądowa:

 • wezwania do zapłaty,
 • negocjacje,
 • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem (co dobrze napisana ugoda powinna zawierać),
 • dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem,
 • zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami i wywierania na nich nacisku (elementy psychologii).

3. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:

 • przedawnienie,
 • wymagalność,
 • opóźnienie a zwłoka,
 • adresy dla doręczeń,
 • zasady naliczania odsetek...

4. Zasady zawierania umów i ugód ze wspólnikami spółki cywilnej, zasady reprezentacji. Co to jest spółka cywilna.

5. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).

6. Odpowiedzialność małżonków za długi.

7. Przedawnienie. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości.
Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI cz. I

23 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIAADRESACI SZKOLENIA
Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności,
Osoby zajmujące się zawieraniem umów,
Osoby odpowiedzialne za tworzenie procedur w w/w zakresie

METODY SZKOLENIOWE:
Praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS, ugody?),
Dyskusja kierowana - omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,
Wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).

PROGRAM

1. Prewencja:

 • badanie wiarygodności kontrahentów
  • Krajowy Rejestr Sądowy,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  • kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki,
 • odpis z KRS jako dokument świadczący o kondycji spółki (analiza dokumentu),
 • poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
 • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, zawieranie umów z pełnomocnikami i prokurentami, rodzaje prokury, w kontekście podpisywanych ugód,
 • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi, wynikające z umów, które zawierają?

2. Windykacja przedsądowa:

 • wezwania do zapłaty,
 • negocjacje,
 • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem (co dobrze napisana ugoda powinna zawierać),
 • dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem,
 • zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami i wywierania na nich nacisku (elementy psychologii).

3. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:

 • przedawnienie,
 • wymagalność,
 • opóźnienie a zwłoka,
 • adresy dla doręczeń,
 • zasady naliczania odsetek...

4. Zasady zawierania umów i ugód ze wspólnikami spółki cywilnej, zasady reprezentacji. Co to jest spółka cywilna.

5. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).

6. Odpowiedzialność małżonków za długi.

7. Przedawnienie. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości.
Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?