Podatki

Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment oraz nowej matrycy stawek VAT.

16 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
349 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT

 • Podstawy prawne wystawiania faktur VAT, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
 • Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
 • Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
 • Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
 • Obowiązek wystawiania faktur VAT
 • Faktury VAT wystawiane na żądanie
 • Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
 • Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
 • W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
 • Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT - jak je zapewnić?

II. Treść faktury VAT

 • Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
 • Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
 • Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
 • Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
 • Kiedy bilet jest fakturą?
 • Faktura uproszczona
 • Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
 • Faktura VAT wystawiana w przypadku metody kasowej
 • Samofakturowanie
 • Faktury VAT wystawiane w przypadku procedury VAT marży
 • Wystawianie faktur VAT w walucie
 • Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?
 • Faktury VAT RR

III. Zastosowanie właściwych stawek podatku VAT na fakturze z uwzględnieniem matrycy stawkowej

 • Podstawa opodatkowania w VAT
 • Obowiązujące w 2020 r. stawki podatku VAT
 • Zasady stosowania stawek: 0%, “ZW” i “NP”
 • Skutki błędnego oznaczenia stawki VAT na fakturze
 • Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • Zasady zaokrąglania kwot na fakturze
 • Omówienie sposobu klasyfikacji towarów na podstawie nomenklatury scalonej CN.
 • Omówienie sposobu klasyfikacji usług na podstawie PKWiU 2015
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 2020 r.
 • Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od listopada 2019r.
 • Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

IV. Terminy wystawiania faktur VAT

 • moment podatkowy a data wystawienia faktury
 • zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
 • wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
 • skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

V. Fakturowanie zaliczek

 • definicja faktury zaliczkowej
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • termin wystawienia faktury zaliczkowej
 • faktury zaliczkowe w eksporcie
 • faktura końcowa
 • czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
 • Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
 • obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
 • obowiązkowe dane faktury końcowej

VI. Fakturowanie transakcji zagranicznych

 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

VII. Korekta faktury VAT

 • kiedy można wystawić fakturę korygującą?
 • Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
 • Elementy faktury korygującej
 • Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
 • zbiorcze faktury korygujące
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur VAT

VIII. Duplikat faktury

 • kiedy można wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
 • czy można wystawić duplikat do duplikatu faktury VAT?

IX. Archiwizowanie faktur VAT

 • Ogólne zasady archiwizowania
 • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
 • Okres archiwizowania faktur

X. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT

 • Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
 • Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
 • Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
 • Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
  • Stawka 0% w przypadku autokorekty
  • Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
  • Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
  • Stawka 100% VAT - w przypadku “pustych faktur VAT”

XI. Odpowiedzialność karno - skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych

XII. Centralny Rejestr faktur VAT

XIII. Dyskusja i pytania uczestników

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment oraz nowej matrycy stawek VAT.

16 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT

 • Podstawy prawne wystawiania faktur VAT, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
 • Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
 • Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
 • Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
 • Obowiązek wystawiania faktur VAT
 • Faktury VAT wystawiane na żądanie
 • Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
 • Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
 • W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
 • Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT - jak je zapewnić?

II. Treść faktury VAT

 • Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
 • Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
 • Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
 • Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
 • Kiedy bilet jest fakturą?
 • Faktura uproszczona
 • Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
 • Faktura VAT wystawiana w przypadku metody kasowej
 • Samofakturowanie
 • Faktury VAT wystawiane w przypadku procedury VAT marży
 • Wystawianie faktur VAT w walucie
 • Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?
 • Faktury VAT RR

III. Zastosowanie właściwych stawek podatku VAT na fakturze z uwzględnieniem matrycy stawkowej

 • Podstawa opodatkowania w VAT
 • Obowiązujące w 2020 r. stawki podatku VAT
 • Zasady stosowania stawek: 0%, “ZW” i “NP”
 • Skutki błędnego oznaczenia stawki VAT na fakturze
 • Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • Zasady zaokrąglania kwot na fakturze
 • Omówienie sposobu klasyfikacji towarów na podstawie nomenklatury scalonej CN.
 • Omówienie sposobu klasyfikacji usług na podstawie PKWiU 2015
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 2020 r.
 • Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od listopada 2019r.
 • Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

IV. Terminy wystawiania faktur VAT

 • moment podatkowy a data wystawienia faktury
 • zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
 • wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
 • skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

V. Fakturowanie zaliczek

 • definicja faktury zaliczkowej
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • termin wystawienia faktury zaliczkowej
 • faktury zaliczkowe w eksporcie
 • faktura końcowa
 • czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
 • Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
 • obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
 • obowiązkowe dane faktury końcowej

VI. Fakturowanie transakcji zagranicznych

 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

VII. Korekta faktury VAT

 • kiedy można wystawić fakturę korygującą?
 • Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
 • Elementy faktury korygującej
 • Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
 • zbiorcze faktury korygujące
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur VAT

VIII. Duplikat faktury

 • kiedy można wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
 • czy można wystawić duplikat do duplikatu faktury VAT?

IX. Archiwizowanie faktur VAT

 • Ogólne zasady archiwizowania
 • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
 • Okres archiwizowania faktur

X. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT

 • Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
 • Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
 • Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
 • Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
  • Stawka 0% w przypadku autokorekty
  • Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
  • Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
  • Stawka 100% VAT - w przypadku “pustych faktur VAT”

XI. Odpowiedzialność karno - skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych

XII. Centralny Rejestr faktur VAT

XIII. Dyskusja i pytania uczestników


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?