Fundusze unijne

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich prawidłowa realizacja. Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu.

9 - 10 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1090 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej przez uczestników szkolenia wiedzy na temat realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną: metodologia rozliczania projektu z wykorzystaniem Systemu SL2014 oraz zasady prawidłowej realizacji projektu. Ostatnia cześć szkolenia to omówienie spotykanych w praktyce przykładów najczęściej popełnianych błędów na etapie realizacji i rozliczania projektów.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach (60%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (40% czasu szkolenia). Części wykładowe są ilustrowane kilkudziesięcioma przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia, - Dyskusje grupowe - będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, - Ćwiczenia - praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane do osób, które realizują lub będą realizowały projekty, które zajmują się ich rozliczaniem pracowników jednostek publicznych, JST, firm oraz NGO.

Dzień I

Rozliczanie projektu dofinansowanego z funduszy unijnych w Systemie SL2014.

 • Uprawnienia do pracy w Systemie SL2014.
 • Logowanie w systemie (Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany, Login i hasło).
 • Nawigacja po systemie.
 • Wniosek o płatność - opracowanie i wysłanie wniosku o płatność w SL2014:
  • Opracowanie i obsługa wniosku częściowego i całościowego,
  • Opracowanie wniosku o płatność końcową (różnice),
  • Opracowanie i załączanie do wniosku o płatność załączników,
  • Korekta wniosku o płatność,
  • Wycofanie wniosku o płatność,
  • Inne funkcjonalności.
 • Korespondencja w Systemie SL2014 (zalety i pułapki).
 • Harmonogram płatności.
 • Monitorowanie uczestników projektu.
 • Baza Personelu projektu.
 • Zamówienia publiczne.

Dzień II

Jak prawidłowo realizować projekt dofinansowany z funduszy unijnych ?

 • Rozdział funkcji w projekcie i zarządzanie nim.
 • Realizacja wykonania rzeczowego - co wolno, czego unikać.
 • Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.
 • Realizacja wykonania finansowego projektu.
 • Zasady skutecznego wprowadzania zmian w projekcie.
 • Ryzyka związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.

Najczęściej spotykane błędy przy realizacji projektów w obszarze rzeczowym projektu.

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie dofinansowanym z funduszy unijnych.

 • Zamówienia udzielane w oparciu o ustawę PZP (w pigułce).
 • Szczegółowe omówienie zasady konkurencyjności.
 • Szczegółowe omówienie zasady rozeznania rynku.
 • Omówienie udzielania zamówień publicznych w projekcie o wartości poniżej 20.000 zł netto.
 • Najczęściej popełniane błędy w obszarze udzielanych zamówień.

Kwalifikowalność ponoszonych wydatków w ramach projektu

 • Kwalifikowalność projektu i wnioskodawcy na etapie realizacji projektu- co to znaczy w praktyce?
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
  • weryfikacja kwalifikowalności wydatków,
 • jak zwiększyć szansę na kwalifikowalność wydatku,
  • co robić, a czego unikać podczas realizacji projektu.
  • Jak przygotować projekt do kontroli?

Najczęściej spotykane błędy przy realizacji projektów w obszarze finansowym projektu.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.08

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.08

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Fundusze unijne

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich prawidłowa realizacja. Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu.

9 - 10 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej przez uczestników szkolenia wiedzy na temat realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną: metodologia rozliczania projektu z wykorzystaniem Systemu SL2014 oraz zasady prawidłowej realizacji projektu. Ostatnia cześć szkolenia to omówienie spotykanych w praktyce przykładów najczęściej popełnianych błędów na etapie realizacji i rozliczania projektów.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach (60%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (40% czasu szkolenia). Części wykładowe są ilustrowane kilkudziesięcioma przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia, - Dyskusje grupowe - będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, - Ćwiczenia - praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane do osób, które realizują lub będą realizowały projekty, które zajmują się ich rozliczaniem pracowników jednostek publicznych, JST, firm oraz NGO.


PROGRAM

Dzień I

Rozliczanie projektu dofinansowanego z funduszy unijnych w Systemie SL2014.

 • Uprawnienia do pracy w Systemie SL2014.
 • Logowanie w systemie (Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany, Login i hasło).
 • Nawigacja po systemie.
 • Wniosek o płatność - opracowanie i wysłanie wniosku o płatność w SL2014:
  • Opracowanie i obsługa wniosku częściowego i całościowego,
  • Opracowanie wniosku o płatność końcową (różnice),
  • Opracowanie i załączanie do wniosku o płatność załączników,
  • Korekta wniosku o płatność,
  • Wycofanie wniosku o płatność,
  • Inne funkcjonalności.
 • Korespondencja w Systemie SL2014 (zalety i pułapki).
 • Harmonogram płatności.
 • Monitorowanie uczestników projektu.
 • Baza Personelu projektu.
 • Zamówienia publiczne.

Dzień II

Jak prawidłowo realizować projekt dofinansowany z funduszy unijnych ?

 • Rozdział funkcji w projekcie i zarządzanie nim.
 • Realizacja wykonania rzeczowego - co wolno, czego unikać.
 • Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.
 • Realizacja wykonania finansowego projektu.
 • Zasady skutecznego wprowadzania zmian w projekcie.
 • Ryzyka związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.

Najczęściej spotykane błędy przy realizacji projektów w obszarze rzeczowym projektu.

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie dofinansowanym z funduszy unijnych.

 • Zamówienia udzielane w oparciu o ustawę PZP (w pigułce).
 • Szczegółowe omówienie zasady konkurencyjności.
 • Szczegółowe omówienie zasady rozeznania rynku.
 • Omówienie udzielania zamówień publicznych w projekcie o wartości poniżej 20.000 zł netto.
 • Najczęściej popełniane błędy w obszarze udzielanych zamówień.

Kwalifikowalność ponoszonych wydatków w ramach projektu

 • Kwalifikowalność projektu i wnioskodawcy na etapie realizacji projektu- co to znaczy w praktyce?
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
  • weryfikacja kwalifikowalności wydatków,
 • jak zwiększyć szansę na kwalifikowalność wydatku,
  • co robić, a czego unikać podczas realizacji projektu.
  • Jak przygotować projekt do kontroli?

Najczęściej spotykane błędy przy realizacji projektów w obszarze finansowym projektu.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.


CENA SZKOLENIA

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.08

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.08


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?