Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
oraz należyte ich zabezpieczanie cz. II

20 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

METORY SZKOLENIOWE

 • praca z dokumentem (odpis z KRS ),
 • dyskusja kierowana - omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).


1. Obrót konsumencki a obrót gospodarczy. Problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Co to są niedozwolone klauzule umowne i kogo wiążą?

2. Odpis z KRS jako "dowód osobisty" przedsiębiorcy - szczegółowa analiza odpisu (praca z dokumentem).

3. Co to jest kapitał zakładowy i w których spółkach występuje? Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki. Czy wysokość kapitału zakładowego świadczy o wypłacalności spółki?

4. Odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania umowne, odpowiedzialność członków zarządu, wspólników. Czy pełnomocnicy odpowiadają z umów, które zawierają.

5. Odpowiedzialność małżonków za długi. Czy żona odpowiada za długi męża?

6. Jakie dane należy podawać w nagłówkach umów, pism firmowych i na stronach internetowych.

7. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym a RODO.

8. Zaliczka a zadatek.

9. Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

10. Wypowiedzenie umowy, rozwiązanie, odstąpienie - czym się od siebie różnią?

11. Formy zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów w obrocie gospodarczym:

 • hipoteka,
 • zastaw,
 • zastaw rejestrowy,
 • poręczenie,
 • poręczenie bankowe,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • weksel (w tym zasady podpisywania weksli),
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe (na co należy zwracać uwagę odbierając gwarancje od klienta),
 • akredytywa.

12. Zasady udzielania kredytów kupieckich i badania wiarygodności kontrahenta.

13. Problematyka przedawnienia. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.

14. Wprowadzanie globalnych zasad w firmie dotyczących zawierania umów. Co dobrze napisane procedury powinny zawierać.

15. Formy czynności prawnych (konkludentna, pisemna, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, dokumentowa, akt notarialny). E-mail jako dowód dokonania czynności prawnej.

16. Co to są ogólne warunki umów i regulaminy. Zasady ich zmiany.

17. Biznesowy savoir - vivre.

18. Umowa jako element wizerunku firmy.

19. Kultura zawierania umowy.

20. Rozwiązywanie kazusów.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
oraz należyte ich zabezpieczanie cz. II

20 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

METORY SZKOLENIOWE

 • praca z dokumentem (odpis z KRS ),
 • dyskusja kierowana - omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).PROGRAM

1. Obrót konsumencki a obrót gospodarczy. Problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Co to są niedozwolone klauzule umowne i kogo wiążą?

2. Odpis z KRS jako "dowód osobisty" przedsiębiorcy - szczegółowa analiza odpisu (praca z dokumentem).

3. Co to jest kapitał zakładowy i w których spółkach występuje? Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki. Czy wysokość kapitału zakładowego świadczy o wypłacalności spółki?

4. Odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania umowne, odpowiedzialność członków zarządu, wspólników. Czy pełnomocnicy odpowiadają z umów, które zawierają.

5. Odpowiedzialność małżonków za długi. Czy żona odpowiada za długi męża?

6. Jakie dane należy podawać w nagłówkach umów, pism firmowych i na stronach internetowych.

7. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym a RODO.

8. Zaliczka a zadatek.

9. Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

10. Wypowiedzenie umowy, rozwiązanie, odstąpienie - czym się od siebie różnią?

11. Formy zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów w obrocie gospodarczym:

 • hipoteka,
 • zastaw,
 • zastaw rejestrowy,
 • poręczenie,
 • poręczenie bankowe,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • weksel (w tym zasady podpisywania weksli),
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe (na co należy zwracać uwagę odbierając gwarancje od klienta),
 • akredytywa.

12. Zasady udzielania kredytów kupieckich i badania wiarygodności kontrahenta.

13. Problematyka przedawnienia. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.

14. Wprowadzanie globalnych zasad w firmie dotyczących zawierania umów. Co dobrze napisane procedury powinny zawierać.

15. Formy czynności prawnych (konkludentna, pisemna, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, dokumentowa, akt notarialny). E-mail jako dowód dokonania czynności prawnej.

16. Co to są ogólne warunki umów i regulaminy. Zasady ich zmiany.

17. Biznesowy savoir - vivre.

18. Umowa jako element wizerunku firmy.

19. Kultura zawierania umowy.

20. Rozwiązywanie kazusów.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?