Windykacja

Windykacja międzynarodowa w sprawach cywilnych i handlowych

4 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Windykacja międzynarodowa to odzyskanie należności pieniężnych od dłużników przebywających poza granicami Polski. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzi interesy z kontrahentami zagranicznymi lub też ich kontrahenci wyjeżdżają za granicę pozostawiając dług w Polsce. Jeśli wdrożymy odpowiednie narzędzia dla wszczęcia postepowania w takich sprawach mamy możliwość odzyskanie długu, a nasi dłużnicy nie pozostają bezkarni, dlatego, że wyjadą za granicę.Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.

Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako ustalenie właściwości organu do egzekucji.

Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.

Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:

  • Wybór podstawy prawnej,
  • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.

Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Kierownik sekcji obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Prowadzi liczne szkolenia m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury głównie w zakresie prawa międzynarodowego, doręczeń transgranicznych, pomocy sądowej, sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń od firm i osób przebywających za granicą, także w zakresie egzekucji alimentów od dłużników przebywających za granicą, oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.
Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Panelista Konferencji "European cooperation on judicial training for court staff and bailiffs", w Brukseli.
Ponadto, trener biznesu. Pasjonatka rozwoju osobistego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Windykacja międzynarodowa w sprawach cywilnych i handlowych

4 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Windykacja międzynarodowa to odzyskanie należności pieniężnych od dłużników przebywających poza granicami Polski. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzi interesy z kontrahentami zagranicznymi lub też ich kontrahenci wyjeżdżają za granicę pozostawiając dług w Polsce. Jeśli wdrożymy odpowiednie narzędzia dla wszczęcia postepowania w takich sprawach mamy możliwość odzyskanie długu, a nasi dłużnicy nie pozostają bezkarni, dlatego, że wyjadą za granicę.
PROGRAM

Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.

Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako ustalenie właściwości organu do egzekucji.

Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.

Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:

  • Wybór podstawy prawnej,
  • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.

Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.


HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Kierownik sekcji obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Prowadzi liczne szkolenia m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury głównie w zakresie prawa międzynarodowego, doręczeń transgranicznych, pomocy sądowej, sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń od firm i osób przebywających za granicą, także w zakresie egzekucji alimentów od dłużników przebywających za granicą, oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.
Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Panelista Konferencji "European cooperation on judicial training for court staff and bailiffs", w Brukseli.
Ponadto, trener biznesu. Pasjonatka rozwoju osobistego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?