Podatki

VAT w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych.

13 listopada 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Ogólne zasady opodatkowania transakcji międzynarodowych

 • definicja eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów w ustawie o VAT
 • zasady ustalania miejsca dokonania dostawy towarów
 • dostawa z montażem oraz sprzedaż wysyłkowa - specyfika opodatkowania

2. Opodatkowanie VAT dostaw łańcuchowych

 • definicja dostawy łańcuchowej - jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich znaczenie
 • warunki dostawy towaru (INCOTERMS, regulaminy sprzedaży, umowy) a opodatkowanie poszczególnych dostaw w łańcuchu
 • miejsce przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, sposób organizacji transportu/wysyłki i ich znaczenie dla prawidłowego opodatkowania VAT
 • transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
 • transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
 • sposób wykazania transakcji łańcuchowych w JPK, deklaracji VAT oraz informacjach podsumowujących
 • dokumentowanie transakcji łańcuchowych

3. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT)

 • definicja WTT w ustawie o VAT oraz Dyrektywie VAT
 • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - na czym polega?
 • warunki stosowania procedury uproszczonej dla poszczególnych jej uczestników
 • wykazanie WTT w ewidencji oraz deklaracji VAT, a także w informacji podsumowującej

4. Fakturowanie w transakcjach łańcuchowych

 • wykazanie danych nabywcy oraz odbiorcy na fakturze - jak zrobić to prawidłowo?
 • faktury wystawiane podatnikom zagranicznym oraz otrzymywane od zagranicznych podatników - na co zwrócić uwagę?
 • faktury wystawiane w procedurze uproszczonej dla WTT - obowiązki formalne
 • inne dokumenty towarzyszące fakturom (specyfikacja towaru, list przewozowy itp.)

5. Najnowsze interpretacje i wyroki dotyczące transakcji łańcuchowych

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

VAT w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych.

13 listopada 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Ogólne zasady opodatkowania transakcji międzynarodowych

 • definicja eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów w ustawie o VAT
 • zasady ustalania miejsca dokonania dostawy towarów
 • dostawa z montażem oraz sprzedaż wysyłkowa - specyfika opodatkowania

2. Opodatkowanie VAT dostaw łańcuchowych

 • definicja dostawy łańcuchowej - jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich znaczenie
 • warunki dostawy towaru (INCOTERMS, regulaminy sprzedaży, umowy) a opodatkowanie poszczególnych dostaw w łańcuchu
 • miejsce przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, sposób organizacji transportu/wysyłki i ich znaczenie dla prawidłowego opodatkowania VAT
 • transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
 • transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
 • sposób wykazania transakcji łańcuchowych w JPK, deklaracji VAT oraz informacjach podsumowujących
 • dokumentowanie transakcji łańcuchowych

3. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT)

 • definicja WTT w ustawie o VAT oraz Dyrektywie VAT
 • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - na czym polega?
 • warunki stosowania procedury uproszczonej dla poszczególnych jej uczestników
 • wykazanie WTT w ewidencji oraz deklaracji VAT, a także w informacji podsumowującej

4. Fakturowanie w transakcjach łańcuchowych

 • wykazanie danych nabywcy oraz odbiorcy na fakturze - jak zrobić to prawidłowo?
 • faktury wystawiane podatnikom zagranicznym oraz otrzymywane od zagranicznych podatników - na co zwrócić uwagę?
 • faktury wystawiane w procedurze uproszczonej dla WTT - obowiązki formalne
 • inne dokumenty towarzyszące fakturom (specyfikacja towaru, list przewozowy itp.)

5. Najnowsze interpretacje i wyroki dotyczące transakcji łańcuchowych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?