Nieruchomości

Specustawa w ujęciu praktycznym

29 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zakres przedmiotowy specustawy - kiedy należy stosować specustawę drogową.

Właściwość podmiotów do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie realizacyjne.

Treść wniosku o wydanie zezwolenia (wymagane opinie, decyzje oraz załączniki).

Treść decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Szczególny tryb zawiadamiania stron.

Zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Dodatkowe elementy w zezwoleniu i ustanowienie ograniczeń na nieruchomościach sąsiednich.

Budowa i przebudowa dróg innych kategorii.

Wywłaszczenie praw rzeczowych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, problem praw obligacyjnych.

Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Mirosław Gdesz  Sędzia w Warszawie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doświadczony wykładowca Od 1 grudnia 2012 - sędzia I Wydziału WSA w Warszawie W latach 2011 - 2012 - Naczelnik Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA Od 1 lipca 2011 - delegacja do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W latach 2009 - 2011 - sędzia w Wojewódzki Sądzie Administracyjnym w Warszawie W latach 2005 - 2009 - Assesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie W latach 1998 - 2004 - prawnik w Ministerstwie Infrastruktury (wcześniej Urząd Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast Od 2005 - współpracuje z Instytutem Gospodarki Przestrzennej I Mieszkalnictwa Od 2006 - członek grupy naukowej Planning, Law and property Rights Academic Association (w latach 2006-2010 sekretarz tej organizacji) Od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych w zakresie prawa nieruchomości, przeprowadzał wielokrotnie szkolenia dla wszystkich dużych miast w Polsce w zakresie prawa nieruchomości, urzędów wojewódzkich. Szkoli adwokatów i radców prawnych z prawa nieruchomości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 15 maja

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 15 maja

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Nieruchomości

Specustawa w ujęciu praktycznym

29 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zakres przedmiotowy specustawy - kiedy należy stosować specustawę drogową.

Właściwość podmiotów do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie realizacyjne.

Treść wniosku o wydanie zezwolenia (wymagane opinie, decyzje oraz załączniki).

Treść decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Szczególny tryb zawiadamiania stron.

Zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Dodatkowe elementy w zezwoleniu i ustanowienie ograniczeń na nieruchomościach sąsiednich.

Budowa i przebudowa dróg innych kategorii.

Wywłaszczenie praw rzeczowych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, problem praw obligacyjnych.

Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Mirosław Gdesz  Sędzia w Warszawie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doświadczony wykładowca Od 1 grudnia 2012 - sędzia I Wydziału WSA w Warszawie W latach 2011 - 2012 - Naczelnik Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA Od 1 lipca 2011 - delegacja do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym W latach 2009 - 2011 - sędzia w Wojewódzki Sądzie Administracyjnym w Warszawie W latach 2005 - 2009 - Assesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie W latach 1998 - 2004 - prawnik w Ministerstwie Infrastruktury (wcześniej Urząd Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast Od 2005 - współpracuje z Instytutem Gospodarki Przestrzennej I Mieszkalnictwa Od 2006 - członek grupy naukowej Planning, Law and property Rights Academic Association (w latach 2006-2010 sekretarz tej organizacji) Od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych w zakresie prawa nieruchomości, przeprowadzał wielokrotnie szkolenia dla wszystkich dużych miast w Polsce w zakresie prawa nieruchomości, urzędów wojewódzkich. Szkoli adwokatów i radców prawnych z prawa nieruchomości.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 15 maja

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 15 maja

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?