Podatki

Nowelizacja ustaw VAT i CIT 2018/2019

30 - 31 października 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

Cena szkolenia:
598 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


  • ADRESACI SZKOLENIA

   • Główni Księgowi i księgowi;
   • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
   • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


DZIEŃ I - Podatek VAT

Zasada podzielonej płatności - stosowanie w praktyce i zmiany od 2019 r.:

 • Brak zgody UE na obowiązkowy split payment
 • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
 • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
 • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.
 • Brak opłat czy jednak odpłatność?
 • Funkcjonowanie nowego rachunku;
 • Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
 • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
 • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.

Sposoby regulowania płatności a split payment - problemy praktyczne:

 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej;
 • Zapłata “za pobraniem”;
 • Kompensata i potrącenie;
 • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego - skutki podatkowe przy split payment.

Zmiany w zakresie kas fiskalnych i dokumentowania transakcji od 2019 r.:

 • Termin wprowadzenia i wysyłania e-paragonów do US;
 • Warunki techniczne kas fiskalnych wysyłających e-paragony
 • NIP na paragonie aby żądać faktury - czy wejdzie w życie od 2019 r.?

Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2019 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych - założenia funkcjonowania:

 • Znaczne ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia;
 • Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
 • Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
 • Przepisy przejściowe;
 • Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.

Deklaracje i zeznania w 2019 r.:

 • Likwidacja deklaracji i zeznań - czy wszystkich?
 • Zasady rozliczeń podatku VAT po likwidacji deklaracji
 • Problemy praktyczne - jak wystąpić o zwrot podatku VAT? Wykazać procedury szczególne?

Jednolity Plik Kontrolny- problemy w funkcjonowaniu w 2018 i 2019 r.:

 • Likwidacja deklaracji i zeznań a dane wykazywane w JPK
 • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT - aktualny wariant nr 3 - czy będzie kolejny schemat?;
 • Nieprawidłowy NIP - skutki podatkowe;
 • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT - problemy techniczne;
 • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
 • Kontrole w zakresie JPK.

Dyskusja z uczestnikami.

DZIEŃ II - Podatek CIT

I. Zmiany w zakresie rozliczania samochodów

Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu - czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków - 25% w KUP czy więcej?

II. Inne zmiany Ustawy o CIT

Obniżenie stawki podatku dochodowego

 • Obniżenie stawki CIT do 9% - dla kogo?
 • Czasowe stosowanie obniżenia podatku
 • Stawka podatku dochodowego po okresie obniżenia;
 • Spółki istniejące i nowe - jak stosować preferencje?

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych.

Exit tax

 • Uzasadnienie zmian;
 • Zasada opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych;
 • Pojęcie “przeniesienia aktywów” co oznacza w praktyce;
 • Pojęcie rezydencji podatkowej dla osób prawnych i osób fizycznych;
 • Rozliczanie nierezydenta;
 • Przepisy przejściowe

Nowa ulga Innovation Box

 • Ulga z tytułu komercjalizacji praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania ulgi;
 • Preferencyjne opodatkowanie dochodu z klasyfikowanych praw własności
 • Pojęcie praw własności intelektualnej wchodzących w zakres ulgi
 • Proponowana ulga a ulga z tytułu działalności badawczo - rozwojowej

Opodatkowanie kryptowalut

 • Pojęcie kryptowalut;
 • Rodzaje kryptowalut;
 • Zasada opodatkowania w podatku PIT i CIT;
 • Pojęcie przychodu podatkowego związanego z kryptowalutami;
 • Możliwe koszty podatkowe do rozliczenia przy ustalaniu dochodu do opodatkowania;
 • Kryptowaluty już posiadane a zasady opodatkowania.

Podatek u źródła - zmiany

 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki;
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji - dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji

Inne zmiany przepisów:

 • Pakiety wierzytelności i ich rozliczanie - nowa zasada;
 • Raportowanie schematów podatkowych;
 • Finansowanie działalności ze środków własnych lub od wspólników
 • Zmiany w tzw dużej klauzuli obejścia prawa;
 • Ograniczenia w wydawaniu interpretacji indywidualnych;
 • Nowe wzory deklaracji i zeznań;
 • Wysyłanie sprawozdania finansowego elektronicznie - pdf czy JPK?

Dyskusja z uczestnikami

Dzień pierwszy
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Nowelizacja ustaw VAT i CIT 2018/2019

30 - 31 października 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


  • ADRESACI SZKOLENIA

   • Główni Księgowi i księgowi;
   • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
   • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.PROGRAM

DZIEŃ I - Podatek VAT

Zasada podzielonej płatności - stosowanie w praktyce i zmiany od 2019 r.:

 • Brak zgody UE na obowiązkowy split payment
 • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
 • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
 • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.
 • Brak opłat czy jednak odpłatność?
 • Funkcjonowanie nowego rachunku;
 • Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
 • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
 • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.

Sposoby regulowania płatności a split payment - problemy praktyczne:

 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej;
 • Zapłata “za pobraniem”;
 • Kompensata i potrącenie;
 • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego - skutki podatkowe przy split payment.

Zmiany w zakresie kas fiskalnych i dokumentowania transakcji od 2019 r.:

 • Termin wprowadzenia i wysyłania e-paragonów do US;
 • Warunki techniczne kas fiskalnych wysyłających e-paragony
 • NIP na paragonie aby żądać faktury - czy wejdzie w życie od 2019 r.?

Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2019 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych - założenia funkcjonowania:

 • Znaczne ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia;
 • Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
 • Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
 • Przepisy przejściowe;
 • Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.

Deklaracje i zeznania w 2019 r.:

 • Likwidacja deklaracji i zeznań - czy wszystkich?
 • Zasady rozliczeń podatku VAT po likwidacji deklaracji
 • Problemy praktyczne - jak wystąpić o zwrot podatku VAT? Wykazać procedury szczególne?

Jednolity Plik Kontrolny- problemy w funkcjonowaniu w 2018 i 2019 r.:

 • Likwidacja deklaracji i zeznań a dane wykazywane w JPK
 • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT - aktualny wariant nr 3 - czy będzie kolejny schemat?;
 • Nieprawidłowy NIP - skutki podatkowe;
 • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT - problemy techniczne;
 • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
 • Kontrole w zakresie JPK.

Dyskusja z uczestnikami.

DZIEŃ II - Podatek CIT

I. Zmiany w zakresie rozliczania samochodów

Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu - czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków - 25% w KUP czy więcej?

II. Inne zmiany Ustawy o CIT

Obniżenie stawki podatku dochodowego

 • Obniżenie stawki CIT do 9% - dla kogo?
 • Czasowe stosowanie obniżenia podatku
 • Stawka podatku dochodowego po okresie obniżenia;
 • Spółki istniejące i nowe - jak stosować preferencje?

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
 • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych - nowe limity w zakresie tych obowiązków
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji - w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych.

Exit tax

 • Uzasadnienie zmian;
 • Zasada opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych;
 • Pojęcie “przeniesienia aktywów” co oznacza w praktyce;
 • Pojęcie rezydencji podatkowej dla osób prawnych i osób fizycznych;
 • Rozliczanie nierezydenta;
 • Przepisy przejściowe

Nowa ulga Innovation Box

 • Ulga z tytułu komercjalizacji praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania ulgi;
 • Preferencyjne opodatkowanie dochodu z klasyfikowanych praw własności
 • Pojęcie praw własności intelektualnej wchodzących w zakres ulgi
 • Proponowana ulga a ulga z tytułu działalności badawczo - rozwojowej

Opodatkowanie kryptowalut

 • Pojęcie kryptowalut;
 • Rodzaje kryptowalut;
 • Zasada opodatkowania w podatku PIT i CIT;
 • Pojęcie przychodu podatkowego związanego z kryptowalutami;
 • Możliwe koszty podatkowe do rozliczenia przy ustalaniu dochodu do opodatkowania;
 • Kryptowaluty już posiadane a zasady opodatkowania.

Podatek u źródła - zmiany

 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki;
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji - dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji

Inne zmiany przepisów:

 • Pakiety wierzytelności i ich rozliczanie - nowa zasada;
 • Raportowanie schematów podatkowych;
 • Finansowanie działalności ze środków własnych lub od wspólników
 • Zmiany w tzw dużej klauzuli obejścia prawa;
 • Ograniczenia w wydawaniu interpretacji indywidualnych;
 • Nowe wzory deklaracji i zeznań;
 • Wysyłanie sprawozdania finansowego elektronicznie - pdf czy JPK?

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?