Szkolenia - Prawo budowlane

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa budowlanego. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu prawa budowlanego. Organizujemy szkolenia z następujących zakresów: prawo budowlane, umowy o roboty budowlane, reklamacje w budownictwie, użytkowanie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Szkolenia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z zakresu prawa budowlanego dostosowując każdorazowo program szkolenia do wymagań i oczekiwań klientów.

Szkolenia - Prawo budowlane

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa budowlanego. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu prawa budowlanego. Organizujemy szkolenia z następujących zakresów: prawo budowlane, umowy o roboty budowlane, reklamacje w budownictwie, użytkowanie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Szkolenia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z zakresu prawa budowlanego dostosowując każdorazowo program szkolenia do wymagań i oczekiwań klientów.