Szkolenia - Nieruchomości

Zapraszamy na szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami. Organizujemy szkolenia z następujących zakresów: ustawa o gospodarce nieruchomościami, pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach, pomoc publiczna w podatku od nieruchomości i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Szkolenia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z gospodarki nieruchomościami dostosowując każdorazowo program szkolenia do wymagań i oczekiwań klientów.

Szkolenia - Nieruchomości

Zapraszamy na szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami. Organizujemy szkolenia z następujących zakresów: ustawa o gospodarce nieruchomościami, pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach, pomoc publiczna w podatku od nieruchomości i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Szkolenia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z gospodarki nieruchomościami dostosowując każdorazowo program szkolenia do wymagań i oczekiwań klientów.