Formularz zgłoszeniowy

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

26 lipca 2022 r. ONLINE


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.