Formularz zgłoszeniowy

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy w kontekście epidemii COVID-19 - ONLINE

18 czerwca 2021 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.