Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty z zakresu obliczenia wartości udzielonej pomocy (Ekwiwalentu Dotacji Brutto) oraz ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej - ONLINE

9 kwietnia 2021 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.