Formularz zgłoszeniowy

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych- ONLINE

25 listopada 2020 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.