Formularz zgłoszeniowy

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW- aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

26 - 27 listopada 2020 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.