Formularz zgłoszeniowy

Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie. Baza BDO - narzędzie pracy (online)

16 - 17 listopada 2020 r. ONLINE


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.