Formularz zgłoszeniowy

Pomoc publiczna w kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 - ONLINE

27 sierpnia 2020 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.