Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie. Baza BDO - narzędzie pracy.

6 - 7 lipca 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.