Formularz zgłoszeniowy

Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym- nowe uregulowania od 2020 r.

13 marca 2020 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.