Formularz zgłoszeniowy

Praktyczne aspekty udzielania pomocy publicznej i de minimis - warsztaty.

25 marca 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.