Formularz zgłoszeniowy

Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencje organów po 1 stycznia 2020 r.

20 marca 2020 r. Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.